Jad och Markus hos Kudumbam

Jad Abdul Hak

Mitt namn är Jad Abdul Hak och jag är en 30-åring född i Stockholm och delvis uppvuxen i Beirut. Tillsammans med Markus kommer jag praktisera på Svalornas samarbetsorganisation Kudumbam belägen i staden Trichy, Tamil Nadu.

Jag har en akademisk bakgrund i mastersstudier inom folkhälsovetenskap, samt kompletterande utbildning inom mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Under 2020 skrev jag även min kandidatuppsats i Kairo tillsammans med en ideell organisation som jobbar för inkludering och stärkandet av hälsan för personer med funktionsnedsättningar.

Genom åren har jag länge haft ett stort intresse för social hållbarhet och utvecklingsarbete i utsatta länder. Eftersom folkhälsoperspektivet har ett särskilt holistiskt perspektiv på hur strukturer i samhället samspelar med människors individuella egenskaper och livsvillkor, blir det väldigt intressant att få besöka organisationen Kudumbam. Deras fokusområden syftar till att främst sysselsätta kvinnor och marginaliserade grupper för att integrera de i samhället. Detta sker genom utbildning i ekologisk odling och hur man på gräsrotsnivå kan stärka självständiga bönders rättigheter, samt den ekonomiska och sociala utvecklingen i regionen.

Jag ser verkligen fram emot att få praktisera för Kudumbam och representera Svalornas värdefulla samarbeten i Indien.

Om ni vill kontakta mig når ni mig på jad.abdul.hak@svalorna.org

Markus Lewin

Vanakkam (Hej)!

Mitt namn är Markus Lewin och jag är 31 år gammal. Jag bor i Lund där jag även har studerat mänskliga rättigheter på universitetet på kandidat samt masternivå. Jag har även innan mina studier på Lunds universitet studerat asyl och migration på Färnebos Folkhögskola.

Jag kommer vara en av Svalornas praktikanter på Kudumbam i Tiruchirappalli under hösten 2022. Det har varit en lång väntan i cirka två år på grund av Covid-19 pandemin men nu är jag förväntansfull att få komma iväg till Indien slutligen! Innan avresan känner jag en djup tacksamhet mot Svalorna som organisation som erbjudit oss som blev rekryterade att åka hösten 2020 att få behålla våra praktikplatser under hela pandemin.

Jag har frivilligt arbetat, studerat om, samt varit volontär i Indien tidigare i mitt liv. Just mänskliga rättigheter i en indisk kontext har varit ett personligt intresse för mig under flera år, särskilt småskaliga böndernas rättigheter. Med denna praktik hos Svalorna hoppas jag få en djupare insikt i om hur utvecklings- och rättighetsarbetet ser ut i verkligheten i Tamil Nadu, och lära mig om vilka utmaningar som existerar i deras arbete. Det extra fokus Kudumbam lägger på att stärka samt främja kvinnors rättigheter ska även bli intressant att lära mig mer om.

Jag ser nu fram emot den tiden jag kommer spendera på praktiken och att få leva i Indien under dessa fyra månader. Jag/vi återkommer med mer information om vårt samt deras arbete i och runtomkring Tiruchirappalli under hösten.