Micaela

Micaela Rosberg gör under hösten 2013 praktik hos Svalornas partnerorganisation SOPHIA i Dehra Dun vid foten av Himalaya i norra Indien.

Hon har en en kandidatutbildning i Freds-och utvecklingsstudier från Linneuniversitetet i Växjö och en Master i Development studies från Uppsala universitet.

Micaela har tidigare erfarenheter från Indien genom resor och fältstudier, men har främst praktisk erfarenhet från Nepal där hon gjort kvalitativa studier för sin kandidat- och masteruppsats. Där har fokus legat på minoriteters rättigheter samt ’Land Governance’ och tycker därmed att det skall bli spännande att ta del av SOPHIAs arbete med fokus på Van Gujjarenas rätt till skog. http://www.sophiaindia.org/

578587_10150798348092110_648802109_12187778_705118621_n