Människor som inspirerar och imponerar

Just nu pågår COP-11 för Convention on Biodiversity (CBD) förfullt i Hyderabad och DDS har händerna fulla. Man har bjudit in människor från runt om i Indien men även från andra länder. Detta ger mig ett utmärkt tillfälle att träffa många inspirerande människor. Jag tänkte berätta för er om tre av dem, samtliga från Indien. Detta med ett tema kring utbildning och värdet av traditionell kunskap.

Först tänkte jag berätta för er om Mayuri – en tolv år gammal flicka från Pastapur. Redan vid nio års ålder filmade hon sin första kortfilmsdokumentär och efter det har hon fortsatt. I sina filmer visar hon vad hon har kunnat lära sig från de äldre bönderna i sitt samhälle genom att fråga dem och följa med dem till fältet. Idag är hennes filmer uppmärksammade utanför Indien och hon har nyligen varit i Indonesien och visat upp en av dem.

Detta leder in på den andra personen jag vill berätta för er om – Ms Nyla Coelho. Hon har fokuserat på avsaknaden av den traditionella kunskapen i det indiska solsystemets läroplan. Hon kritiserar att man på landsbyggden inte lär ut sådana traditionella kunskaper som Mayuri har fått ta redan på själv. Dessa traditionella kunskaper är minst lika värdefulla kunskaper och synnerligen nödvändiga kunskaper för barn som växer upp i en bondefamilj. Hon har nyligen gett ut en bok med ett alternativt läroplan som inkluderar dessa kunskaper.

Detta leder mig vidare till den tredje personen jag vill berätta för er om – en inspirerande herre vid namn Tushar Pancholi. Tushar berättar för mig om skolor i Gujarat där man lär ut både jordbruk och andra ämnen i kombination för att kunskapen kring jordbruksmetoder inte ska försvinna hos den yngre generationen. Genom skolorna berättar han även för eleverna om fördelen med att odla matgrödor och inte enbart cash crops. Han berättar om millets och dess positiva egenskaper. Mitt möte med honom kan ni även läsa mer om på Svalornas hemsida.

[slideshow]