Att åka med på fältbesök

Ja, hur är det nu att vara med ute på fält med våra kollegor på Keystone? Vi har varit med på några olika fältbesök, som alla sett olika ut. Keystone arbetar inom många olika områden, och det innebär även att det finns många olika typer av fältbesök att ta del av. Vi har bland annat varit med på fältbesök kopplat till Forest Rights Act, Mensinformation och hälsa.

Men generellt när vi är med ute i fält så är det bra att alltid vara förberedd på vad som ska ske, vem du ska intervjua, fundera över om det behövs någon som översätter, vilka frågor du ska ställa och be någon av ens kollegor styra upp något (om en vill intervjua om något speciellt). Samtidigt som det är bra att vara förberedd så känns det ofta som att det är snabba svängar, en vet inte vem en får träffa och många gånger gäller det att bara slänga sig in i saker. Det är väl en del av charmen också, att inte veta hur dagen kommer bli. Vi har exempelvis varit med om att en te-paus ändrades till att vi helt plötsligt var på väg in i skogen till en by där vi skulle göra intervjuer. Som tur var hade jag både med kameran och block med mina intervjufrågor till te-pausen..

Keystone har även Resource Centres och flera produktionscenter runt om på olika platser. På produktionscentren har vi fått se hur produktionen av olika produkter går till. Dessa produkter tillverkas av Aadhimalai (som är Keystones producentföretag) och säljs sedan i Keystones (Last forest) butiker.

De fältbesöken vi har varit på har alla varit väldigt givande. Det är häftigt att se hur Keystone jobbar och att kunna ta del av det är fantastiskt. En samlar på sig nya intryck och erfarenheter hela tiden. Vi har även väldigt engagerade kollegor som är måna om att vi ska få ut så mycket som möjligt av våra vistelser ute i fält, vilket jag verkligen har fått.

Text och foto: Jenny Svensson