I skuggan av våldet står kvinnorna enade

Tidigare i veckan fick jag och Anna möjligheten att närvara på forumet ”World Court of Women Against War, For Peace” och efterföljande två dagar av workshops som arrangerades av nätverket Women in Black och organisationen Vimochana (Läs mer här). Women in Black är en rörelse som startade i Jerusalem där palestinska och israeliska kvinnor protesterade mot den israeliska ockupationen och som sedan dess har spridit sig världen över där kvinnor protesterar mot alla former av krig och våld (Läs mer här). Vimochana är verksam i Bangalore och arbetar mot alla typer av våld och övergrepp mot kvinnor i Indien (Läs mer här).

World Court of Women arrangeras vartannat år i syfte att tillsammans synliggöra verkligheten och lyfta fram det strukturella våld kvinnor och andra marginaliserade grupper utsätts för genom vittnesmål, forskares analyser, film, musik och poesi. Forumet ger människor utrymmet att vittna om sina erfarenheter, uttrycka sin smärta, sin sorg och sin kamp. De är de röster som sällan kommer till tals i media, internationella möten eller andra sammanhang. Deras historia och deras verklighet målar upp en värld bortom siffror och statistik, en verklighet som tyvärr inte är unik men som knyter samman kvinnor, enade i kampen för rättvisa.

 The court gives room for the unsilenced and gives them back their voices. We want the whole world to hear their testimonies, over and over again.” Rebecca Johnson, jurymedlem, World Court of Women, Bangalore.

World Court of Women fungerar som en rättegångsprocess där människor som vanligtvis är exkluderade från politiska och juridiska processer får möjligheten att återge sina vittnesmål inför en jury som analyserar och delar med sig av sina insikter av skildringarna. Forumet vill öka medvetenheten, synliggöra orättvisor och kränkningar av de mänskliga rättigheterna för att utveckla proaktiva strategier för en rättvisare värld.

 

Under måndagen vittnade kvinnor från bland annat Indien, Sri Lanka, Sydafrika, Afghanistan, Iran och Irak om våld, övergrepp, diskriminering, hat, förföljelse, förtryck och begränsning i sina hemländer. Våld och övergrepp som upprätthålls av strukturer av makt. Bortom landsgränser, i skuggan av krig och konflikt, vittnas det om bortförandet och försvinnandet av kvinnor. Kvinnor och unga tjejer som blir utsatta för sexuella övergrepp, våldtäkter. Djupa kränkningar där offren får lida efter övergreppen och där våldsförövaren gång på gång går fri utan att få stå till svars för sina handlingar.

Men våldet mot kvinnor sker inte bara i konfliktområden, utan sker även i fred. Många av deltagarna använder begreppet ”bloodless genocide”, där de menar att det i utvecklingens namn sker våld och övergrepp, kränkningar och orättvisor mot marginaliserade grupper. Flera menar att neoliberalismen, kapitalismen och globaliseringen uppmuntrar till privatisering och samtidigt urholkar den lokala och sociala strukturen. Samtidigt som utveckling främjas, förkastas det kulturella arvet och den traditionella kunskapen går förlorad. Människor tvångsförflyttas från sina försörjningsmöjligheter för att ge plats för utveckling. Expansionen av dammar, ekonomiska zoner, fabriker, vägar och städer leder till en massiv migration av människor. ”A suffering without borders”.

Andra vittnar om förtryck. En kvinna vittnar om den strukturella och djupt inrotade kastdiskrimineringen i Indien som fastän förbjuden enligt lag fortfarande förekommer. Hon vittnar om sexuella övergrepp på daliter, där unga kvinnor i byar i Gujarat måste besöka de högre kasten innan bröllopsnatten, samtidigt som staten förblir frånvarande. Hon betonar att kastdiskrimineringen förstärker patriarkala strukturer men håller fast vid att det trots våld och grymhet finns en väg framåt,”We must change our pain to power”.

Dalit discrimination vittne

På World Court of Women, Bangalore

När dagen går mot sitt slut summerar juryn vittnenas skildringar av verkligheten. En röd tråd synliggörs bland rösterna. Vemodet ligger tungt över bröstet.

 

Det bedrivs ett krig mot kvinnor och alla minoriteter. Kvinnor utsätts för olika typer av våld med rötter i ekonomi, politik, religion, demokrati, kapitalism. Våldet formas av ett patriarkat på krigsstigen som underkuvar kvinnor och andra marginaliserade grupper. Juryn avslutar dock med ett växande hopp eftersom alla berättelser, alla som lyssnat, berörts och känner igen sig, stärker systerskapet som en dag kommer lyckas med sin kamp för fundamental rättvisa med kvinnor som ledare.

Jag avslutar med ett citat av en av deltagarna, feministen Kamla Bhasin:

A world without patriarchy is possible. Possible, possible!