Namaskara från GMO!

 

IMG_3158

Nu har en tid gått sedan vi först satte vår fot på Grameena Mahila Okkutas campus i Kolardistriktet, cirka sju mil utanför storstaden Bangalore i södra Indien. Här ska vi nu befinna oss i dryga 4,5 månad för att göra praktik för Svalorna Indien Bangladesh, och trots vår ännu korta vistelse kan vi redan nu förutspå att det kommer bli en väldigt lärorik, intensiv och spännande praktikperiod. Campuset innefattar boningshus, möteslokal, kök och kontor, och här bor vi tillsammans med ett gäng av organisationens anställda. Trots att det bara är tio minuters promenad till närmsta grannby känns vårt campus tämligen isolerat, men omvärlden gör sig påmind genom ständigt passerande grannar, kor och getter på grönbete. Här frodas växter och träd av alla de slag, och vi delar hem med massvis av fjärilar, små ödlor, ekorrar och då och då en och annan apa. Syrsor och grodor sjunger högt i kör så fort solen gått ner, och vår campushund Jimmie håller ormarna borta (förhoppningsvis).

 

 

 

IMG_1915

Grameena Mahila Okkuta betyder ”Rural women’s organisation” och har sedan 1997 då organisationen bildades arbetat med att på gräsrotsnivå stärka kvinnor politiskt, socialt och ekonomiskt i en rural kontext där problem som fattigdom, våld och brist på försörjningsmöjligheter oftast påverkar kvinnor allra mest. Organisationen, som är den största kvinnoorganisationen i området, består av cirka 8500 medlemmar fördelade i omkring 500 självhjälpsgrupper i 240 byar runtom i Kolardistriktet. Dessa medlemmar är främst kvinnor från familjer som försörjer sig på småskaligt jordbruk, där majoriteten är daliter.

 

IMG_3077

Medlemmar ur GMO förbereder för möte

Okkuta har en styrelse som består av 11 medlemmar samt fem anställda som arbetar både administrativt och praktiskt med de olika projekten som organisationen bedriver.Sedan januari 2017 är organisationen en av Svalornas samarbetspartners och i samband med samarbetets början startades ett projekt som fokuserar på att främja hållbara försörjningsmöjligheter för unga på landsbygden samt att minska våld mot kvinnor. Detta görs framförallt genom att, i 20 så kallade projektbyar, tillhandahålla information och skapa medvetenhet kring frågor rörande främst kvinnors sociala, ekonomiska och politiska rättigheter, möjliggöra kapacitetsuppbyggnad och skapa möten mellan olika självhjälpsgrupper, föreningar och statliga representanter.

 

IMG_3081

Under vår tid på GMO kommer vi bland annat att besöka byar och självhjälpsgrupper för att se och lära oss hur de arbetar, vi kommer att sätta oss in i vilka typer av problem som organisationens medlemmar möter och hur de arbetar med dem, vi kommer att hjälpa till med rapportering och dokumentation av möten och konferenser och mycket mer. Vi ser fram emot en spännande och lärorik period, och hoppas att ni vill följa oss här!