Sexuellt våld

Sexuellt våld. Få ämnen är så känslomässigt laddade och väcker så stor avsky bland allmänheten som just sexuellt våld. Ändå förekommer det så fruktansvärt ofta. Ändå anklagas feminismen som någonting extremt, någonting onödigt. Självklart drabbas även män av sexuellt våld, men tyvärr visar statistik att majoriteten av alla sexualbrott som begås, begås av män mot kvinnor. Enligt FN har en tredjedel av alla kvinnor i världen utsatts för våld. Det kan kännas som en främmande siffra för en person som växt upp i ett av världens mest jämställda länder. Men i ett land som Indien, som rankas som ett av världens farligaste länder för en kvinna att leva i, känns inte siffran speciellt chockerande.

I början av vår vistelse i Indien träffade vi aktivisten Prabhakar som poängterade skapelsehistoriens roll inom mänsklig diskriminering. Inom Hinduismen har vi den Brahmanska ordningen, kastsystemet. Där daliterna, eller de kastlösa, uppfattats som smutsiga och oberörbara. Inom Judendomen och Kristendomen berättar skapelsehistorien om kvinnan, som skapades från mannens revben. Därför är det kanske inte konstigt att kvinnan i de flesta länder länge ansetts som mannens ägodel.

Sexuellt våld rör sig inte bara om våldtäkter och sexuellt utnyttjande utan även om en uppfattning om att en kvinnans kropp och sexualitet bör kontrolleras av mannen. Barngifte, könsstympning, påtvingade äktenskap, våld mot utomkastliga äktenskap, att förbjuda rätten till sexuell och reproduktiv hälsovård och till säker abort, är sexuellt våld. Flickor och kvinnor lider, och dör, för att de inte har information och makt till att förändra sin situation. Jag har bott i flera utvecklingsländer där religionens inflytande och avsaknaden av utbildning gjort att jag diskriminerats som kvinna. Jag har blivit fråntagen rätten att bestämma över min kropp och därför svider det, extra mycket, att slå upp tidningen och läsa om barngifte, tvångsäktenskap, våldtäkter eller massvåldtäkter. Visste ni att det i Indien är lagligt för en man att våldta sin fru? Som att ett äktenskap på något vis skulle ge ett passkort för sexuellt våld att förekomma? Undersökningar visar att 10 till 14 % av gifta kvinnor i Indien våldtas av sina män (Current Affairs Today, November 2016).

I en värld där ny-nationalism är modernt och offentliga personer tillåts uttala sig sexistiskt och nedlåtande om kvinnor, utan allvarliga påföljder, krävs det att vi pratar om detta öppet och ofta.

entry_29975072131209467ae5f3bc46f170c8

Empowering women, något vi ska prata om i vår kommande tema-tidning, bemöter kvinnlig egenmakt och dess betydelse för Indiens och resten av världens positiva utveckling. Kvinnlig egenmakt kräver förändring i tänkandet och strukturella förändringar, samt ger kvinnan kontroll över resurser så som naturtillgångar, utbildning samt finansiella resurser. Resurser som ger kvinnan en roll där hon kan fatta egna beslut.

Detta är en av nutidens viktigaste frågor som alla borde vara delaktiga i, jag hoppas att ni vill vara det.