Vanakam!

 

india7

Vi tre har landat i Kotagiri, insprängd bland de vackra bergen i naturreservatet Nilgiris i delstaten Tamil Nadu. Här pratar man Tamil, vilket vi ska börja ta lektioner i, och staden – dit man endast kommer på slingriga bergsvägar – är också hjärtat för organisationen Keystone.

india5

Keystone är en NGO som arbetar med ursprungsbefolkningens rättigheter och traditionsbevarande samt eko-utveckling i området. Man arbetar bland annat med vattenfrågor, hälsoutbildning, forskning, kommunikation, ekologiskt jordbruk och kultur. Organisationen har drygt 100 anställda och vårt campus är ett myller av härliga människor med olika bakgrunder. Många har arbetat sig upp i organisationen och det är ett ständigt utbyte av information och idéer inramat av ett spirande engagemang för organisationens mångfacetterade verksamhet.

keystone1

Förutom arbetet som Keystone rent konkret gör ute i byar runtom i området (som att informera om menstruell hälsa, ta vattenprover, hjälpa till med dokumentering av rättigheter till landet, utveckla eko-odlingen och ta lärdom av uråldriga traditioner och kultursedvänjor) så driver de även ett producentföretag samt agerar distributör för lokala råvaror – i ett led att skapa mervärde och rättvisa priser för de värdefulla produkter som samlas in av ursprungsbefolkningen (såsom honung, kryddor och grödor) och som tillverkas ute i byarna av skickliga hantverkare. De har även en lokal radiokanal som sänder både informations- och underhållningsprogram – för och av lokalbefolkningen.

keystone2

Vidden av Keystones arbete är imponerande och de har verkat i området i snart 25 år och blivit en betydelsefull aktör i den hållbara utvecklingen av regionen som exploaterades av engelsmännen i mitten av 1800-talet då allt mer av den vackra och sällsynta naturen skövlades för att ge rum åt teplantager. 1940 var redan nästan hälften av den planterade arealen i området te- eller kaffeplantager.

I dag är de utbredda tefälten en del av landskapet och som en ovetande turist så är det svårt att inse komplikationerna av de till synes pittoreska trappstegsodlingarna som omringar kullarna. Te-odlingarna har slagit ut det traditionella och biologiskt mer diversa jordbruket och te-ekonomin – som nu dominerar området – lockar allt fler ur ursprungsbefolkningen till relativt lågavlönade dagsarbeten. Traditionella och rituella sysslor och levebröd, som honungsjakt och keramikkonst, håller sakta men säkert på att dö ut, något som Keystone försöker motverka genom att sätta upp center för insamling och process av råvaror och dokumentation av traditionella konster.

kota

Här ska vi arbeta med informationsinsamling, göra intervjuer och lära oss om området, folket, utmaningarna och möjligheterna samt förhoppningsvis sticka ut på ett fältbesök eller två i de vackra, dimbeklädda bergen. Hoppas ni vill följa med oss!

Läs mer om KEYSTONE HÄR