• Second hand
  • Webbshop

Svalorna står bakom deklarationen för en stark demokrati

Vi vill skapa möjligheter för människor att ta sig ur fattigdom och leva i en rättvis och hållbar värld. Fattigdom och diskriminering är fortfarande vardag för många, och med en ökande fundamentalism och ett krympande demokratiskt utrymme så är det extra viktigt med ett starkt civilsamhälle som med starka röster står upp mot de som förtrycker andra. Därför har vi skrivit under deklarationen och tagit fram egna åtaganden som vi ska arbeta med för att stärka demokratin under 2021.

Svalornas åtaganden

Stärka interndemokratin

Svalorna är en medlemsorganisation med över 250 medlemmar med årsmötet som högsta beslutande organ. Vi strävar efter att behålla en stark medlemsbas och öka deras kunskap om föreningsdemokrati. Vi har en öppen kultur inom föreningen där alla har möjlighet att påverka utvecklingen av organisationen. Genom regelbundna kunskapshöjande aktiviteter så stärker vi även vår interna kompetens. Vi planerar att delta i olika aktiviteter under året så som seminarium arrangerade av CONCORD eller Forum Civ, konferenser med SIDA och kurser arrangerade av SIDA. Vi arrangerar även själva aktiviteter där personal, styrelse, volontärer, medlemmar, praktikanter och medarbetare hos våra partnerorganisationer kan dela kunskap med varandra.

Stärka vårt arbete för demokrati

Under 2021 kommer vår styrelse och personal att arbeta tillsammans med att ta fram en ny policy för vårt rättighetsbaserade arbete som inkluderar både vårt arbete med partnerorganisationer i Indien och Bangladesh samt vårt påverkansarbete i Sverige. Vidare är Svalorna med i nätverk och arbetsgrupper som aktivt arbetar för en stark demokrati, bland annat CONCORD:s arbetsgrupp ”Minskat demokratiskt utrymme”, samt Emmausrörelsen i Sverige, Europa och internationellt. Tillsammans med andra nordiska Emmausföreningar så kommer vi att starta en studiecirkel för att lära oss av och med varandra om förutsättningar för rörelsens arbete historiskt, i nutid och i framtiden för en solidarisk värld. Svalorna uppmuntrar även våra partnerorganisationer att skapa nätverk med likasinnade organisationer för att öka kapaciteten för det gemensamma arbetet. Av samma skäl arrangerar vi på Svalorna gemensamma partnersmöten både regionalt, samt nationellt i Indien och Bangladesh.

Stärka vår möjlighet att påverka

Som internationell solidaritetsorganisation kommer vi under 2021 fortsätta att uppmärksamma civilsamhällets roll för demokrati genom att lyfta röster från våra samarbetsorganisationer i Sydasien i våra externa kommunikationskanaler i Sverige. Vi arbetar även kontinuerligt med att öka vår medlemsbas då fler medlemmar innebär en starkare demokratisk röst, ett starkare civilsamhälle och större möjlighet att påverka.

Tillsammans med och för våra medlemmar och den svenska allmänheten kommer vi under 2021 att sprida information om bland annat: kampanjen och namninsamlingen ”No Profit on Pandemic” för allas rätt till vaccin och hälsa, samt kampanjen ”Visa handlingskraft” med krav på en lag som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter och miljö i all sin verksamhet. Under 2021 så är det särskilt fokus på kvinnors rättigheter och demokrati för att uppmärksamma 100 år av lika rösträtt i Sverige, och sätta det i perspektiv för kvinnors rättigheter i Indien och Bangladesh genom att berätta om våra partnersamarbeten. Tillsammans inom CONCORD-nätverket kommer vi att arrangera en nationell demokrati-månad i oktober för att uppmärksamma detta extra mycket under en hel månad genom olika aktiviteter. Under hela hösten ställer Svalorna ut utställningen ”JA, MÅ DEN LEVA – Demokrati uti hundrade år” i vår lokal i centrala Lund.