Stötta mänskliga rättigheter i Indien och Bangladesh - Ge en engångsgåva!

Svalorna Indien Bangladesh har i över 60 år arbetat med att bekämpa fattigdom, förtryck och exkludering i Indien och Bangladesh. Vi arbetar tillsammans med lokala organisationer för kvinnors rättigheter, matsuveränitet och miljö och klimat. Tillsammans med lokala organisationer gör vi det möjligt för människor att stå upp för sina rättigheter, att ta sig ur fattigdom och skapa sig ett bättre liv. 

Ge en engångsgåva

Mer om vad ditt stöd bidrar till: 

  • Fler bönder får tillgång till land att odla på och rätten att äga mark. Detta i sin tur leder till att fler människor kan ta kontroll över sin matproduktion, engagera sig i hållbart jordbruk och därigenom skaffa sig en inkomst.
  • Att stoppa allt våld mot kvinnor. Här ligger vikten på att förändra normer och attityder hos såväl kvinnor som män och bygga upp en förståelse för allas rättigheter.
  • Fler människor får möjlighet till utbildning om ekologiskt jordbruk som inte skadar naturen och som kan stå emot klimatkrisen, exempelvis hirs som är en traditionell näringsrik gröda, som går att odla i den minst bördiga jorden och som även klarar av svåra väderförhållanden.
  • Fler människor som lever på landsbygden får tillgång till information om extrema vädersituationer.

Genom att ge en engångsgåva blir du en del i kampen för att bekämpa fattigdom, diskriminering och dess orsaker. Både Indien och Bangladesh har haft en positiv ekonomisk utveckling under senare år, men den utvecklingen har inte gynnat alla. De ekonomiska och politiska system som finns stödjer och bevarar ojämlika strukturer och en ohållbar fördelning av resurser, samtidigt som det demokratiska utrymmet som möjliggör organisering och mobilisering för mänskliga rättigheter krymper.

Jag vill ge:
Summa:
Betalsätt:
Betalningsmetod:
Autogiro-typ
Dina uppgifter:

Vi sparar bara de uppgifter vi behöver för att vi ska kunna genomföra ditt gåva/köp och för att återkoppla till dig med eventuella frågor.

Vi sparar dina kontaktuppgifter så att vi kan skicka blanketten till dig


Du kommer skickas vidare till Mondido Payments AB för en säker betalning.

"Om fler kvinnor får samma möjligheter som jag, kan vi åstadkomma mycket"

Chandramma är dalit, det vill säga kastlös. Som yngst i en syskonskara om sex barn hade hon ingen möjlighet att gå i skolan och redan i ung ålder giftes hon bort. Hon blev tidigt änka och har sedan dess haft svårt att försörsja sina fyra små barn.

Genom Deccan Development Society (DDS), en av Svalornas partnerorganisationer, har Chandramma fått kunskap om sina rättigheter och utbildats till att bli hirsbonde. Idag är hon stolt ägare av 10 hektar mark där hon odlar hirs, ett näringsrikt sädesslag, och är dessutom ansvarig för en fröbank i sin by.

Genom utbildning och ökad kunskap om odling kan kvinnor, likt Chandramma, ta kontroll över matproduktionen i hushållet och kan samtidigt säkerställa tillgången till pengar, för vilken hon annars skulle vara beroende en man.

Våra fokusområden

Kvinnors rättigheter

I Indien och Bangladesh är kvinnor utsatta av omfattande diskriminering och får inte ta del av sina rättigheter. Svalorna arbetar för att;

• Kvinnor ska ha rätt att utbilda sig och få en inkomst som det går att leva på
• Stoppa allt våld mot kvinnor. Här ligger vikten på att förändra normer och attityder hos såväl kvinnor som män och bygga upp en förståelse för allas rättigheter

Matsuveränitet

En majoritet av befolkningen i Indien och Bangladesh får sin huvudsakliga försörjning från jordbruket. Svalorna arbetar för att;

• Fler kan få bättre förutsättningar att leva på sitt jordbruk och möjlighet att ta sig ur fattigdom
• Utveckla hållbara odlingsmetoder och att fler ska få tillgång till land att odla på

Miljö och klimat

I Indien och Bangladesh har klimatkrisen en stor påverkan på människors liv, och hårdast drabbade är de som bor på landsbygden. Svalorna arbetar för att;

• Fler människor ska få tillgång till information om extrema vädersituationer
• Fler ska få ta del av förebyggande insatser för att minska klimatets påverkan på deras liv