Stötta kvinnors rättigheter i Indien och Bangladesh - Ge en engångsgåva!

Svalorna Indien Bangladesh har i över 60 år arbetat med att bekämpa fattigdom, förtryck och exkludering i Indien och Bangladesh. Vi arbetar tillsammans med lokala organisationer för kvinnors rättigheter, matsuveränitet och miljö och klimat. Tillsammans gör vi det möjligt för människor att stå upp för sina rättigheter, att ta sig ur fattigdom och skapa sig ett bättre liv. 

Ge en engångsgåva

Vad ditt stöd bidrar till:

  • Fler kvinnliga bönder får tillgång till land att odla på och rätten att äga mark. Detta i sin tur leder till att fler människor kan ta kontroll över sin matproduktion, engagera sig i hållbart jordbruk och därigenom skaffa sig en inkomst.
  • Att stoppa allt våld mot kvinnor. Här ligger vikten på att förändra normer och attityder hos såväl kvinnor som män och bygga upp en förståelse för allas rättigheter.
  • Fler kvinnor får möjlighet till utbildning och kunskap om sina rättigheter, något som höjer kvinnors status i såväl familjen som i samhället och ökar möjligheten för kvinnor att bli en aktiv part i beslutsfattande.
  • Fler kvinnor som blivit våldsutsatta erbjuds möjlighet till gratis juridisk rådgivning och stöd i rättsliga processer.

Genom att ge en engångsgåva blir du en del i kampen för att öka kvinnors möjlighet att påverka sitt liv och det samhälle de lever i. När kvinnor får samma möjligheter som män minskar fattigdomen och fler kan bygga en trygg tillvaro för sig själva och sin familj. I både Indien och Bangladesh är kvinnor fortfarande utsatta för omfattande diskriminering. Kvinnor missgynnas till exempel vad gäller tillgången till arbetstillfällen, utbildning samt ägande av mark och det könsbaserade våldet är även ett stort problem.

Jag vill ge:
Summa:
Betalsätt:
Betalningsmetod:
Autogiro-typ
Dina uppgifter:

Vi sparar bara de uppgifter vi behöver för att vi ska kunna genomföra ditt gåva/köp och för att återkoppla till dig med eventuella frågor.

Vi sparar dina kontaktuppgifter så att vi kan skicka blanketten till dig


Du kommer skickas vidare till Mondido Payments AB för en säker betalning.

"Om fler kvinnor får samma möjligheter som jag, kan vi åstadkomma mycket"

Chandramma är dalit, det vill säga kastlös. Som yngst i en syskonskara om sex barn hade hon ingen möjlighet att gå i skolan och redan i ung ålder giftes hon bort. Hon blev tidigt änka och har sedan dess haft svårt att försörja sina fyra små barn.

Genom Deccan Development Society (DDS), en av Svalornas partnerorganisationer, har Chandramma fått kunskap om sina rättigheter och utbildats till att bli hirsbonde. Idag är hon stolt ägare av 10 hektar mark där hon odlar hirs, ett näringsrikt sädesslag, och är dessutom ansvarig för en fröbank i sin by.

Genom utbildning och ökad kunskap om odling kan kvinnor, likt Chandramma, ta kontroll över matproduktionen i hushållet och kan samtidigt säkerställa tillgången till pengar, för vilken hon annars skulle vara beroende av en man.