En månad för demokratin

I år firar den svenska demokratin 100 år och det är en historisk milstolpe som är viktig att uppmärksamma. Trots detta behöver vi dock fortsätta arbetet med att stärka och främja demokratin då den demokratiska utvecklingen går bakåt i flera delar av världen och utrymmet för civilsamhället minskar när anti-demokratiska krafter växer sig allt starkare. Något som tyvärr intensifierats under pandemin. Det leder till att det blir allt svårare för människor som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter att organisera sig, och de som lever under förtryck och diskriminering får allt mindre utrymme och frihet.  

Svalorna tror på alla människors lika värde och arbetar för ett hållbart samhälle där alla har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Vårt arbete för att stärka marginaliserade människors egenmakt ger dem möjlighet att påverka sina liv och de samhällen de lever i – en grundsten i en demokrati. Vi arbetar tillsammans med våra partner för och med några av de mest utsatta människorna i Indien och Bangladesh och vi kommer inte att ge upp förrän vi har uppnått vår vision om en rättvis och hållbar värld.  

Under 2021 har Svalorna skrivit under och ställt oss bakom Deklarationen för en stark demokrati som syftar till att samla och engagera de krafter som stödjer demokrati som styrelseskick och uppmuntra fler att ta ställning och arbeta för att stärka demokratin. Vi har även tagit fram egna åtaganden som bland annat innebär att arbeta med interndemokrati och skapa en stark förening där våra medlemmar har möjlighet att påverka utvecklingen till ännu större grad. Vi arbetar även med kunskapshöjande aktiviteter och påverkansarbete och vi är med i olika nätverk som arbetar aktivt för en stark demokrati, bland annat CONCORD:s Arbetsgrupp för minskat demokratiskt utrymme.  

Svalorna har under hela 2021 uppmärksammat den viktiga milstolpen – 100 år av demokrati, men under oktober kommer vi att uppmärksamma det lite extra. Under denna månad kommer vi att tillsammans med andra organisationer inom CONCORD-nätverket arrangera en nationell demokrati-månad för att uppmärksamma demokrati genom olika aktiviteter såsom seminarier, en debattartikel och dialoger med beslutsfattare och myndigheter som bedriver biståndsprojekt.  

Demokratimånaden kommer att rundas av med en nylansering av rapporten Tag Plats! den 20 oktober. Denna rapport diskuterar civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten till organisering och bidrar med rekommendationer kring hur den svenska regeringen, myndigheter och politiska partier kan stoppa den negativa utvecklingen. Under hela månaden kommer vi även att uppmärksamma demokrati på olika vis i våra kanaler, så håll utkik på vår hemsida och våra sociala medier och häng med under Demokratimånaden!