Från vänster: Saraswathy, Rajamma och Shivagami torkar krusbär. Foto Julia Lindahl

Urfolkskooperativ får UNDP:s Equator Prize

Svalorna Indien Bangladesh är stolta att meddela att Aadhimalai Pazhangudiyanar Producer Company Limited har vunnit Ekvatorpriset 2021 (Equator Prize). Detta är ett pris som delas ut av FN:s utvecklingsprogram UNDP till initiativ som kan hjälpa oss att visa vägen ut ur vår klimat- och biodiversitetskris.

Aadhimalai är ett ursprungsfolkskooperativ som drivs och ägs av sina 1609 medlemmar i 147 samhällen. Genom hållbart brukande av av skogens resurser som går att tillgodogöra sig utan att hugga ner träd såsom honung, kaffe, nötter och bär, har Aadhimalai skapat mervärde för sina medlemmar. Projektet har minskat klyftan mellan marknaden och producenterna och medlemmarna kan nu sälja sina varor till ett rättvist pris samt förädla fram nya produkter vilket ger både ökat välstånd och fler arbetstillfällen för kvinnor.

Aadhimalais framgångar är särskilt glädjande för Svalorna då vår partner Keystone Foundations stöttat dem i sitt arbete med att stärka lokala, kvinnoledda produktionscentra och initiativ för att ge ursprungsfolk tillgång till marknader för sina produkter. Tillsammans med Keystone har Aadhimalai lyckats skapa system för att bruka jorden på ett hållbart sätt och har till exempel satt en gräns på att bara 40% av honungen får användas eller att varje hektar skog måste bibehålla en viss densitet med frukt. Ekvatorpriset ger organisationen 10.000 USD för deras förmåga att visa att det går att förbättra levnadssituationen för människor på landsbygden utan att kompromissa bort naturens behov. Detta är speciellt viktigt i en tid av skövling och naturförstörelse. Aadhimalai visar att det finns en väg framåt att skapa välstånd och samtidigt lösa vår globala klimatkris.

Nedan kan ni se prisutdelningen för Ekvatorpriset 2021 i sin helhet.
Vid tiden 1 timme, 28 minuter och 28 sekunder presenteras Aadhimalai.

 

Läs mer om Svalornas arbete med Keystone Foundation.