• Second hand
  • Webbshop

Keystone Foundation

 ”Stärka urfolksgrupper samt främja ett ekologiskt kretslopp”

Keystone arbetar i bergsområdet Nilgiri i södra Indien, där många urfolksgrupper lever. Urfolken i denna region är mycket utsatta bland annat på grund av avskogning och annan typ av naturresurshantering som beslutas om på nationell nivå, utan hänsyn till den lokala befolkningen. Keystone arbetar för att stärka urfolkens rättigheter, bevara traditionell kunskap och kultur samt för ett hållbart brukande av naturen och dess resurser.

Keystone är en av huvudaktörerna bakom rörelsen ”Save the Western Ghats Movement” som arbetar med att ta fram utvecklingsmetoder som är hållbara både för miljön och för försörjningsmöjligheterna för den lokala befolkningen i Western Ghat, människor som drabbats hårt av naturexploatering.

Keystone:s hemsida