Sticklingsbyte på Internationella dagen för biologisk mångfald

Den 22 maj uppmärksammade Svalorna den Internationella dagen för biologisk mångfald genom att arrangera ett sticklingsbyte tillsammans med Hållbart Universitet i vår butik på Spolegatan 5 i Lund. Dessutom höll vår verksamhetschef Alexandra Klang en spännande föreläsning om vårt arbete för biologisk mångfald i Indien. 

Den 22 maj varje år är Internationella dagen för biologisk mångfald. Dagen har instiftats av FN för att uppmärksamma betydelsen av biologisk mångfald för livet på jorden. Tyvärr är läget för den biologiska mångfalden allvarligt och hotas av överexploatering av naturresurser, föroreningar och klimatförändringar. Detta drabbar speciellt marginaliserade grupper som lever i nära samspel med naturen, så som urfolk i Indien och Bangladesh, men är även en central fråga här i Sverige.

Vår verksamhetschef Alexandra Klang berättade om Deccan Development Society (DDS), en av våra partnerorganisationer som arbetar för biologisk mångfald i Indien. MINI-nätverket (Millet Network of India) är ett initiativ av DDS, som idag utvecklats till en allians av 14 partnerorganisationer som tillsammans jobbar med att sprida kunskap kring fördelarna med att odla traditionella grödor. I centrum av den traditionella odlingen står hirs – en gröda som är näringsrik, går att odla även i den minst bördiga jorden och som även klarar av svåra väderförhållanden – ett utbrett problem till följd av klimatförändringarna. Genom sitt arbete främjar MINI att makten över matproduktion och försörjning hamnar i de fattiga och marginaliserades egna händer, samtidigt som den biologiska mångfalden stärks.

Läs mer om DDS arbete här.

Alexandra håller en föreläsning om biologisk mångfald

Vår verksamhetschef Alexandra Klang håller en föreläsning om vårt arbete för biologisk mångfald i Indien. 

Även Hållbart Universitet höll i en intressant föreläsning om biologisk mångfald och teknologi. Efter föreläsningarna var det dags för sticklingsbyte där besökarna lämnade in sticklingar och fick möjlighet att hitta nya växter att ta med sig hem. På så sätt har vi kunnat bidra till ökad biologisk mångfald på lokal nivå, samtidigt som vi hade en trevlig stund med fika och mingel.

Det är våra medlemmar som gör evenemang som dessa möjliga. Bli medlem du också! Förutom att stötta vårt arbete för kvinnors rättigheter, matsuveränitet och miljö & klimat så får du också utskick och inbjudningar till evenemang vi anordnar i din närhet.