• Second hand
  • Webbshop

Deccan Development Society

”Självbestämmande för Indiens mest marginaliserade”

Deccan Development Society (DDS) är en organisation i distriktet Medak i centrala Indien som arbetar för några av landets allra fattigaste: kvinnor, främst Daliter, bosatta på landsbygden. I bysamhällen organiseras kvinnliga nätverk, som tillsammans arbetar aktivt för att förbättra sin levnadsstandard. En del av detta arbete innebär att uppmärksamma problematiken från den lokala nivån till den nationella. Att stärka landsbygdsbefolkningens tillgång och kontroll över naturresurser, samt öka möjligheten till självbestämmande, utgör ryggraden i DDS arbete. För kvinnor är dessa frågor av stor vikt i arbetet för ökad jämställdhet.

MINI-nätverket (Millet Network of India) är ett initiativ av DDS, som idag utvecklats till en allians av 14 partnerorganisationer som tillsammans jobbar med att sprida kunskap kring fördelarna med att odla traditionella grödor. I centrum av den traditionella odlingen står hirs –  en traditionell gröda som är näringsrik, går att odla även i den minst bördiga jorden och som även klarar av svåra väderförhållanden – ett utbrett problem till följd av klimatförändringarna. Genom sitt arbete främjar MINI att makten över matproduktion och försörjning hamnar i de fattiga och marginaliserades egna händer.

DDS:s hemsida

MINI-nätverkets hemsida