Papathi, medlem i en kommitté som arbetar med ansökan av landrättigheter i Pillur. Fotograf: Ellen Teir

Att återfå förlorad mark

Text & foto: Ellen Teir

Papathi bor i byn Nellimaruthur i Pillur, Tamil Nadu i södra Indien. Hon tillhör urfolket Irula och ett samhälle som i november 2022 blev de första i Tamil Nadu att beviljas kollektiva skogsrättigheter ur lagen The Forest Rights Act (2006).

Lagen erkänner urfolks rätt till land och skogsresurser som de historiskt livnärt sig på, men idag saknar juridisk tillgång till. Den kom till i syfte att motverka den orättvisa som genom utdrivning drabbat urfolk i skuggan av kolonisering, utvecklingsprojekt, kommersiella syften och skogsbevarande.

Implementeringen av lagen är hittills begränsad. Att ansöka om rättigheter är en lång och komplicerad process som ofta möts med motstånd från berörda statliga institutioner. Papathi är medlem i en kommitté som med stöd från Keystone Foundation arbetat med ansökan. Till slut kom det goda beskedet efter en tolv år lång kamp.

Jag är väldigt glad att vi fått våra rättigheter. Nu kan vi utan att tveka vistas i och bruka skogen. Förut hade vi många restriktioner och gränser att förhålla oss till och vi var rädda för konfrontationer med skogsförvaltningen, berättar hon.

Tillgången till dessa rättigheter har en avgörande inverkan på inkomst- och livsmedelssäkerheten i Papathis samhälle, som liksom andra urfolk traditionellt är beroende av naturen för att uppfylla sina basala behov. En central försörjningskälla är att plocka och sälja skogsprodukter, vilket varit olagligt eller möjligt i mycket begränsad mängd utan kollektiva skogsrättigheter.

Tidigare hade skogsförvaltningen äganderätt över alla naturresurser. Vi kunde inte få någon avkastning utan ombads överlämna de produkter vi samlade. Nu kan vi plocka frukt, växter, och andra produkter och sälja dem på marknaden för ett skäligt pris.

Papathi avslutar vår intervju med att säga att hon är stolt och glad över vad kommittén har åstadkommit, och att få diskutera ämnet med oss.

Förut skulle jag aldrig ta plats på det här sättet. Men Keystone Foundation har motiverat och uppmuntrat oss till att prata. Till en början satt jag ofta tyst på våra möten. Men med tiden har jag samlat mod, och nu har jag gjort min första intervju.

 

Detta är en del av en serie om Keystones framgångar med skogsrättigheter i Indien och hur detta stärker urfolk i regionen. Läs del 1 här och del 2 här.