Stora framgångar i våra projekt i Indien och Bangladesh

Svalorna Indien Bangladesh arbetar tillsammans med lokala civilsamhällesorganisationer i Indien och Bangladesh för att bekämpa fattigdom, diskriminering och dess orsaker. Genom mångåriga projekt gör vi det möjligt för människor att stå upp för sina rättigheter, ta sig ur fattigdom och skapa sig ett bättre liv. Här kan du läsa mer om fyra av våra framgångar de senaste åren.

 

The Millet Sisters vinner pris för kvinnlig organisering

Mogulamma Kandakam är en av de kvinnor som är del av The Millet Sisters, som vunnit pris i Indien för sitt arbete för kvinnors rättigheter. 

I Indien stöttar vi The Millet Sisters, ett nätverk av kvinnliga småbrukare från 15 indiska organisationer som odlar hirs och jobbar för kvinnors egenmakt. Nätverket förespråkar hållbar odling, biologisk mångfald, hälsosam och näringsrik mat samt rätten att bevara traditionella grödor och kulturarv.

År 2018 tilldelades The Millet Sisters ett av Indiens mest prestigefyllda pris för kvinnor, The Nari Puraskar Award, för sitt arbete med kvinnlig organisering och stärkande av småbrukare. Genom deras hårda arbete har kvinnliga bönder såväl som hela hirsodlande samhällen stärkts. Nätverket har också uppnått ökat politiskt stöd för inkluderandet av hirs i de offentliga livsmedelssystemen.

The Millet Sisters har sedan fortsatt sitt arbete och bidragit till att FN utsåg 2023 till The International Year of Millets med syfte att sprida kunskap om de många klimat-, hälso- och matsäkerhetsfördelarna som hirs har.

Läs mer om Millet Sisters här.

 

Klimatbudgeten ökar med 900% i Bangladesh

Många småbrukare i Bangladesh ser sina skördar försvinna på grund av mer frekventa översvämningar.

Organisation Unnayan Shahojogy Team (UST) har med Svalornas stöd organiserat marginaliserade grupper i Bangladesh i så kallade ”Climate Justice Groups”, där de fått utbildning i hur man jobbar med lokalt påverkansarbete för bättre skydd mot klimatförändringarna.

Genom att kräva förändring såg dessa grupper till att den lokala regeringen ökade sin budget för klimatanpassning med 900% under 2019. Budgeten har sedan legat kvar på denna höga nivå och har bland annat använts för att skydda lokalbefolkningen när naturkatastrofer har förstört försörjningsmöjligheter. När kraftigt regn och erosion förstörde skördar under 2020 kunde 100% av budgeten användas för att se till att lokalbefolkningen istället fick försörjningsstöd från indiska regeringen.

Denna typ av arbete kan bygga upp lokala samhällens motståndskraft när naturkatastrofer blir allt vanligare under klimatkrisen. Att stärka det lokala civilsamhället genom organisering och utbildning är genomgående en central del av Svalornas arbete.

 

Urfolk i Tamil Nadu får äntligen rätt till skogen

Svalornas partnerorganisation Keystone Foundation får erkännande från regeringen för sitt arbete i Indien.

I Indien finns en lag som garanterar urfolk rätt att kommunalt bruka skogen där deras släkt har bott i flera generationer. Lagen ser till att skogen brukas på ett socialt och ekologiskt hållbart sätt, samtidigt som urfolk kan försörja sig genom traditionella försörjningsmöjligheter. Dock har det tagit lång tid för den indiska staten att faktiskt bevilja dessa skogsrättigheter för urfolk. Svalornas partnerorganisation Keystone Foundation har i många år kämpat på urfolkens sida, vilket nu har gett resultat.

Genom olika typer av utbildningar och tekniskt stöd har Keystone sett till att 27 lokala urfolksgrupper fått sina kollektiva skogsrättigheter erkända i Coimbatore i södra Indien i slutet av 2022. Förutom att garantera en trygg inkomst för urfolk i dessa områden innebär det också att 29 tempel och 3 traditionella begravningsplatser skyddas från exploatering. Detta var ett historiskt ögonblick för urfolk i Pillur och Tamil Nadu och nu förväntas mer kollektiva skogsrättigheter beviljas även i närliggande områden.

Läs hela berättelsen här.

 

Solidaritetsplattform skapas i Bangladesh

Kvinnor från Bangladesh deltar i möte om klimatförändringarna, lokal organisering och hållbar odling.

Klimatförändringarna drabbar Bangladesh väldigt hårt i form av stigande havsnivåer och översvämningar. För att hantera klimatkrisen behövs handling på lokal, regional och nationell nivå. Svalornas partnerorganisation Bangladesh Resource Centre for Indigenous Knowledge (BARCIK) har insett vikten av påverkansarbete på högre nivå och har därför startat en solidaritetsplattform med andra likasinnade organisationer i Bangladesh.

Denna plattform kommer att bli ett gemensamt forum för opinionsbildning på nationell nivå om klimatkrisen, hållbar odling och miljöfrågor. Genom att arbeta tillsammans kan man vidta konkreta, strategiska åtgärder och arbeta proaktivt med påverkansarbete. Shiuly Hoque, Svalornas verksamhetsansvariga i Bangladesh, menar att solidaritetsplattformen kommer att stärka civilsamhällets möjlighet att påverka landet i rätt riktning.

Vi ser att det behövs en gemensam plattform där våra partnerorganisationer kan arbeta tillsammans med marginaliserade grupper för att lyfta deras röster. Vi är starkare tillsammans!

 

Detta viktiga arbete är möjligt tack vare våra månadsgivare och medlemmar.

Du kan också bidra till kvinnors rättigheter, matsuveränitet och klimaträttvisa i Indien och Bangladesh.

Bli månadsgivare idag!