Shylaja är medlem i en lokal kommitté i byn Kavathanahalli där hon arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för familjer i området.  

“Jag ville hjälpa folket i min by, så jag blev medlem i en lokal kommitté”

Text: Johanna Lindell                                                                                             Foto: Grameena Mahila Okkuta

Grameena Mahila Okkuta är en av Svalornas partnerorganisationer vars mål är att stärka och lyfta kvinnor på den indiska landsbygden. En av dessa kvinnor som Okkuta har stöttat, är 40-åriga Shylaja. Tillsammans med sin man och två söner, bor Shylaja i byn Kavathanahalli i södra Indien.

Efter att hon kom i kontakt med Okkuta har Shylaja engagerat sig i en av byns lokala kommittéer. Där sprider hon kunskapen hon får från Okkuta till byns invånare.  

Jag ville hjälpa folket i min by, så jag blev medlem i en lokal kommitté. Nu kan jag hjälpa min by genom att dela med mig av informationen jag får från Okkuta om socialt ansvar, kvinnors rättigheter, jämställdhet och förebyggande av barnäktenskap och våld i hemmet.

Shylaja är en passionerad förespråkare för jämställdhet och många kvinnor från byn söker henne för stöd och medling när de står inför svårigheter hemma. Hon har bland annat framgångsrikt ingripit vid flera fall av våld mot kvinnor och förhindrat barnäktenskap. Shylaja förklarar hur hon lyckades stoppa ett barnäktenskap i hennes by med hjälp av andra medlemmar i den lokala kommittéen:  

Föräldrar ville gifta bort sin minderåriga dotter. Jag berättade för dem att detta var emot lagen, men pappan sa åt mig att inte lägga mig i. Jag samlade då alla medlemmar i den lokala kommittéen och tog med dem till bröllopsceremonin och stoppade äktenskapet.

Shylajas kärlek till socialarbetet och hennes engagemang i sin roll som kommittémedlem är uppenbar. Hon har etablerat fem självhjälpsgrupper i byn som alla förser kvinnor med ekonomiskt stöd och hjälp som gör det möjligt för kvinnor att ta lån genom statliga medel.  

Shylajas arbete har haft en stor inverkan på hennes by. Hon har kunnat hjälpa till att förbättra både jämställdheten och levnadsvillkoren. Hon känner dock att hon är långt ifrån färdig med sitt arbete. I framtiden vill Shylaja förbättra levnadsvillkoren för de människor som lever i fattigdom. Detta vill hon göra med hjälp av Okkutas träningsprogram. Tillsammans med Okkuta vill Shylaja också stötta barns utbildning genom att erbjuda en kvällsskola i byn, samt skapa fler jobbmöjligheter för tjejer som avslutar sin utbildning.  

Innan Okkuta kom till vår by stod kvinnor inte upp för sig själva eller ifrågasatte sina makar om jämställdhet. Nu är kvinnor modiga nog att motsätta sig våld i hemmet eftersom de har stöd ifrån den lokala kommittén och Okkuta.

Läs mer om Okkuta här