Grameena Mahila Okkuta

Grameena Mahila Okkuta, som betyder ”landsbygdens kvinnliga federation”, finns på plats i Kolar-distriktet i södra Indien och är en av de största och mest inflytelserika organisationerna i sitt slag i hela delstaten Karnataka. Okkuta är en social rörelse av tusentals kvinnor från olika landsbygdssamhällen som tillsammans bildade organisationen under 90-talet. Genom att gå samman kan kvinnorna stärka sitt inflytande: både socialt, ekonomiskt och politiskt. Okkutas främsta fokus är att öka kvinnors möjlighet till försörjning och att synliggöra och bekämpa det könsbaserade våldet, som är ett utbrett problem i Indien.

Viktiga framsteg under 2022

Okkuta har utbildat och informerat fler kvinnogrupper kring vilka möjligheter till statligt stöd som finns tillgängliga. Framför allt om stödet MGNREGA (Mahatma Ghandi Rural Employment Guarantee Act), som ger människor rätt till 100 dagars arbetslöshetsersättning per år om de genomför olika typer av volontärarbeten på landsbygden.

Genom stöd från Okkuta kunde fler kvinnor få stöd från olika statliga program som de är berättigade till för att förbättra sin försörjning. Nästan 300 kvinnor hade fått sådana förmåner från olika institutioner under året.

Okkuta stöttade 924 kvinnor på landsbygden att engagera sig i hållbart jordbruk, något som stärkt deras självförsörjning och möjligheten till en trygg inkomst.

Samarbetet med Svalorna

Grameena Mahila Okkuta arbetar tillsammans med Svalorna inom ett projekt som syftar till att stärka kvinnors ekonomiska, sociala och politiska ställning i samhället och i hushållet. Samarbetet förekommer i 20 byar i Kolardistriktet. Projektet lägger stor vikt vid självhjälpsgrupper där kvinnorna formulerar gemensamma hinder, blir informerade om varje individs rättigheter och uppmuntras till att delta och kräva sin plats i beslutsfattande processer.

Våld mot flickor och kvinnor är ett utbrett problem i Indien och ett synliggörande av denna problematik är en viktig aspekt i Okkutas arbete. Organisationen strävar efter att skapa en miljö i sina självhjälpsgrupper, där flickor och kvinnor kan tala öppet om dessa frågor och tillsammans kräva sina rättigheter. Okkuta, som Svalorna, ser vikten av att inkludera män i detta arbete. Därför arbetar Okkuta för att öka medvetenheten hos både män och kvinnor om lagar, rättigheter och allas lika värde. De har exempelvis initierat ett jämställdhetsprojekt, där universitetsstudenter utbildas och bland annat diskuterar könsnormer, sexuella övergrepp och barnäktenskap.