Ayalaya och Kannama samtalar om Irulafolkets kultur.

Kunskap värd mer än guld

Text & foto: Felix Berger 

I Nilgiribergen i södra Indien bor flertalet urfolk som traditionellt livnär sig på jakt och samlande av naturens, främst skogens, resurser. För att bevara dessa traditioner krävs att yngre generationer kan ta del av kunskapen om skogen, vilket idag är svårt.

I byn Pillur vid foten av Nilgiribergen bor Ayalaya, 20 år, och Kannama, 90 år, som båda tillhör Irulafolket. Kannama framhåller att skogen alltid varit en central del av deras kultur.

– Utan skogen finns inget liv. Du kan ha juveler och tusen kilo guld, men det mättar inga magar. Skogen, jorden och jordbruket är vårt liv, säger Kannama.

Ved och ätbara råvaror som rotknölar samt frukter är några av de viktiga resurser Irulafolket utvinner ur skogen. Både Ayalaya och Kannama menar dock att inställningen till kulturen och möjligheten att ta del av den traditionella kunskapen förändrats i negativ riktning de senaste årtiondena.

Några av de råvaror skogen har att erbjuda.

TRADITIONELL KUNSKAP BORTPRIORITERAS

Kunskapen om skogen och dess resurser har börjat sina bland Nilgiribergens unga. Detta beror delvis på tidsbrist och att dagens unga väljer att leva ett liv influerat av andra kulturer. Influenser som äldre generationer inte hade tillgång till när de var yngre. Ayalaya berättar att långa resvägar till skolan är en anledning till att det numera inte finns tillräckligt med tid att lära sig om det traditionella levnadssättet. Hon menar att de flesta måste fokusera på skolundervisningen, i vilken traditionell kunskap sällan lyfts fram.

– Många unga tar sig endast tiden att lyssna på de äldres kunskap om de själva får ut något av det. Det finns inte samma tid som förr, förklarar Ayalaya.

Den stora kunskapsbristen lämnar även luckor i kunskapen om skogens faror, vilket gör skogen till en osäker plats för de unga. Det har bidragit till att de äldre många gånger tycker det är säkrast att inte låta de yngre bege sig ut i skogen överhuvudtaget.

 

KUNSKAP FÖR FRAMTIDA GENERATIONER

Sedan tio år tillbaka har organisationen Keystone Foundation arbetat, i bland annat Ayalayas och Kannamas hemby Pillur, för att öka kunskapen om de traditionella levnadssätten igen. Det sker genom ett projekt som pågår i 20 byar, med Shiny Rehel som projektledare. Shiny förklarar att projektet innebär att en äldre byinvånare en gång i månaden tar med de yngre ut i skogen. Där får de unga lära sig om naturen samt de växter och grödor skogen har att tillföra deras liv. Keystone tillgodoser projektdeltagarna med nödvändigt utbildningsmaterial och fungerar som bollplank i de aktiviteter som genomförs.

Shiny Rehel leder arbetet i de 20 byarna i området.

– Projektet ger de äldre bymedlemmarna ett syfte och de yngre en starkare kontakt med sin kultur, betonar Shiny.

Kunskap om skogen handlar dock inte endast om att förenas med sitt kulturella arv. Shiny berättar vidare att skogen garanterar en säker källa för matförsörjning för urfolket. Skogen bidrar således även till att flera av de folkgrupper som lever i Nilgiribergen kan vara självförsörjande. Det förklarar varför Kannama värderar kunskapen om skogen högre än guld. Med ett strukturerat kunskapsutbyte mellan generationer kan den traditionella kunskapen om Nilgiribergens skogar leva kvar i många generationer till.

 

Keystone Foundation

Keystone arbetar i Nilgiribergen i södra Indien där urfolken är mycket utsatta på grund av bland annat avskogning och annan typ av exploatering av naturresurser eller naturområden. Keystone arbetar för att stärka urfolkens rättigheter, bevara traditionell kunskap och kultur samt för ett hållbart brukande av naturen och dess resurser.

Du kan läsa mer om Keystone Foundation här >> 

 

Var med och bidra till Svalornas arbete för rättvisa och jämställdhet.

Bli månadsgivare idag!