Hjälp Jesintha att ge kvinnor ett bättre liv

Jesintha är en av många kvinnor i Indien och Bangladesh som behöver vårt stöd. Genom ditt bidrag kan Svalorna stödja lokala organisationer som gör skillnad genom att bidra med det som är mer effektivt och hållbart än kortsiktiga lösningar, nämligen utbildning, information och medvetenhet om de egna rättigheterna.

Vi bidrar till förändring

Svalorna har i över 60 år arbetat med att bekämpa fattigdom, förtryck och exkludering i Indien och Bangladesh.
Tillsammans med lokala organisationer arbetar Svalorna för att bland annat stärka kvinnors rättigheter.

Utbildning ger styrka

Genom att stödja och utbilda kvinnor, som i sin tur stödjer och utbildar sina medsystrar, skapar vi starka nätverk och sprider livsavgörande kunskap. Detta bidrar till en positiv förändring för kvinnorna och deras familjer men även för samhället och miljön i stort.

Jesintha kämpar mot våld och förtryck

Bilden på kvinnan här är Jesintha. Hon är aktivist och ordförande i ett lokalt forum för dalitkvinnor som kämpar för rättvisa och jämlikhet. Bakom forumets bildande står organisationen Evidence, en människorättsorganisation som Svalorna stöttar

Genom Evidence har Jesintha fått utbildningar och stöd och hon tar sig idag an olika frågor som berör invånarna i hennes by. Jesintha brinner särskilt för flickors och kvinnors rättigheter och ger råd och stöd i fall där kvinnor drabbats av våld och sexuella övergrepp. Hon bjuds även in till skolor för att hålla sexualundervisning, något som inte ingår i läroplanen.

Ditt bidrag är viktigt

Ditt bidrag till Svalorna Indien Bangladesh stöder kvinnor som Jesintha och deras kamp mot det mansdominerade samhällets stereotypa normer och förtryck.

 

När du hjälper Svalorna att hjälpa någon
så hjälper det alltid många fler

Bli månadsgivare nu