Var med i kampen för rättvisa i Indien och Bangladesh - Bli månadsgivare idag!

Över 60 års erfarenhet av långsiktigt förändringsarbete

Svalorna Indien Bangladesh har i över 60 år arbetat med att bekämpa fattigdom, förtryck och exkludering i Indien och Bangladesh. Vi arbetar tillsammans med lokala organisationer för kvinnors rättigheter, matsuveränitet och miljö och klimat. Tillsammans gör vi det möjligt för människor att stå upp för sina rättigheter, att ta sig ur fattigdom och skapa sig ett bättre liv. Du kan stödja detta!

Bli månadsgivare nu

Ditt stöd bidrar bland annat till att:  

Fler kvinnor får möjlighet till utbildning och kunskap om sina rättigheter, vilket leder till ökad självförsörjning och egenmakt. 

Fler bönder får tillgång till land att odla på och rätten att äga mark. Detta i sin tur leder till att fler människor kan engagera sig i hållbart jordbruk och försörja sig och sina familjer. 

Fler människor får utbildning och information för att bättre kunna stå emot klimatförändringarna. 

Våra fokusområden

Kvinnors rättigheter

Matsuveränitet

Miljö och klimat