Pulamma sprider kunskap om jordbruk och hälsa

Pulamma kommer från en by i Medak-distriktet i centrala Indien. Hon leder idag arbetet på den regionala fröbanken som ger kvinnliga småbrukare möjligheten att bevara och dela utsäde till sitt jordbruk. Tack vare hennes och de andra kvinnornas arbete har fröbanken växt stadigt under en längre tid och innefattar idag fröer för hela 85 olika lokala växtsorter.

”Fröbevaring är för många småbrukare nyckeln till att återta makten över den egna matproduktionen”

– Fröbevaring är för många småbrukare nyckeln till att återta makten över den egna matproduktionen och ens livssituation, säger Pulamma. 

Fröbanken startades av småbrukare som Pulamma med stöd från Svalornas partnerorganisation Deccan Development Society, och har idag en viktig roll för traktens många småbrukares försörjning. Genom fröbanken kan småbrukare får gratis fröer mot att de själva lovar att lämna in en liten del av sina fröer efter en lyckad skörd. På detta sätt ser småbrukarna också till att bevara viktiga lokalt anpassade grödor och att behålla en livsviktig biologisk mångfald levande.

 

Ditt stöd är viktigt!

Ge en gåva och var med och stötta kampen för kvinnors rättigheter, jämställdhet och en hållbar utveckling.

Ge en gåva nu ->