Vinoda är en frontfigur för ett hållbart jordbruk

Vinoda Meedoddi kommer från en liten by i delstaten Telangana i centrala Indien. Som småskalig bonde, dalit och kvinna tillhör hon en av de mest marginaliserade grupperna i landet. Med ett hårt slit har Vinoda visat att det går att försörja sig som småbrukare genom att odla näringsrik mat på ett hållbart sätt. Nu lär hon andra att odla på samma sätt som henne och hon har med tiden kommit att bli en frontfigur för hållbar odling i delstaten.

”Om du respekterar moder jord och sköter om henne kommer hon att ta hand om dig” 

– Om du respekterar moder jord och sköter om henne kommer hon att ta hand om dig, menar Vinoda, som så många andra i hennes by lever efter denna livsfilosofi.

Genom demonstrationer och samtal med politiker driver hon med stort engagemang frågan om ett traditionellt hållbart jordbruk och rätten till att odla den näringsrika grödan hirs, en inhemskt anpassad sädessort som länge har hamnat i skymundan för exportinriktade grödor som vete och bomull. Via Svalornas partnerorganisation Deccan Development Society och kvinnonätverket Millet Sisters sprider hon kunskap om hållbara odlingsmetoder vidare till många andra – kunskap som gjort Vinoda självförsörjande och belönat henne och de andra kvinnorna i Millet sisters med en nationell utmärkelse.

 

Ditt stöd är viktigt!

Ge en gåva och var med och stötta kampen för kvinnors rättigheter, jämställdhet och en hållbar utveckling.

Ge en gåva nu ->