• Second hand
  • Webbshop

BARCIK

”Inhemsk kunskap för utveckling framåt”

Bangladesh Resource Centre for Indigenous Knowledge (BARCIK) är en organisation som grundades för att bevara lokal och inhemsk kunskap i hanterandet av naturresurser. Idag stäcker sig deras verksamheter över flera distrikt i Bangladesh och de arbetar framför allt med jordbruks- och miljö frågor.

BARCIK arbetar utifrån den lokala expertisen som finns och menar att inhemska metoder kan vara nyckeln i att driva all utveckling framåt. Organisationen mobiliserar landlösa, småbrukare och urfolk och stöttar dem i sin strävan att utkräva det som de är berättigade till. Genom att skapa starka och självständiga organisationer kan människorna i sin tur stärka sin egenmakt, sprida sin kunskap och tillsammans kämpa för ett hållbart samhälle.

BARCIK:s hemsida