• Second hand
  • Webbshop

Evidence

”Daliters deltagande och rättigheter”

I staden Madurai i södra Indien finns organisationen Evidence, ett närverk av jurister som arbetar för Daliters rättigheter, med fokus på genus och främjandet av rättvisa. Tillsammans med Svalorna har organisationen utformat flera program med fokus på kvinnliga  Daliters aktiva deltagande i samhället, samt program för att motverka våld mot kvinnor. Genom sitt ihärdiga arbete uppmärksammar Evidence den utbredda diskrimineringen av Daliter som sker i Indien och leder vägen mot ett samhälle där allas mänskliga rättigheter respekteras.

Evidence tar fram vetenskaplig forskning, arbetar med rättsliga interventioner och arbetar med politisk påverkan mot både media och makthavare. Organisationerna utbildar också regelbundet aktivister som är med i kampen för Daliters rättigheter. Aktivister får därmed ökad möjlighet att ingripa i situationer på gräsrotsnivå, där Daliters rättigheter kränkts.

Evidence hemsida