• Second hand
  • Webbshop

Nijera Kori

”Öka landlösas kapacitet till förändring”

Nijera Kori är en organisation som arbetar med landlösa: en grupp som lever under mycket svåra förhållanden över hela Bangladesh. Organisationen arbetar för att de landlösa själva ska kunna kräva sina rättigheter från institutioner och makthavare. Många av dem som kommer i kontakt med Nijera Kori har aldrig tidigare hört talas om mänskliga rättigheter, än mindre kvinnors rättigheter.

Nijera Kori organiserar grupper som regelbundet träffas för att diskutera olika typer av problem som deltagarna stöter på: utmaningar i sina privatliv såväl som bredare sociala, politiska och ekonomiska problem. På träffarna planeras också arbetsstrategier och by-aktiviteter. Tillsammans jobbar Nijera Kori – som betyder just ”vi gör det själva” – för att landlösa ska ta sig ur fattigdom, skapa bättre levnadsförhållanden och för ökad jämställdhet.

Nijera Kori:s hemsida