• Webbshop
  • Second hand

Women’s Collective

”Alla kvinnors rätt att respekteras och inkluderas”

Women’s collective består av 100.000-tals kvinnor som gått samman inom Tamil Nadu-distriktet, beläget i södra Indien. Tillsammans med en rad andra organisationer, som delar Women’s colletive vision, arbetar de för att stärka kvinnors rättigheter i en rad olika projekt. Organisationens mål är att kvinnor ska vara aktiva deltagare inom samhällets alla områden och ett samhälle fritt från våld och diskriminering – oberoende av ålder, klass, kön, civilstånd eller sysselsättning.

För att uppnå sina mål utformar Women’s collective bl.a. projekt där kvinnors tillgång och kontroll över jordbruksresurser gynnas genom etablering av lokala fröbanker samt kollektivt leasing av mark. Dessa strategier representerar samtidigt hållbara alternativ till storföretagens matproduktion, som drabbar både miljön och människor negativt.

Women’s Collectives hemsida