Ekologiska fotavtryck

Hur stort är ditt ekologiska fotavtryck? Hur många jordklot skulle behövas om alla levde som du? För att lära dig detta och för att kunna informera andra om hur de kan minska sina ekologiska fotavtryck, och därigenom sin påverkan på miljön, kan du ta tillfället i akt att utbilda dig till informatör inom ekologiska fotavtryck! Svalorna erbjuder dig en gratis utbildning i utbyte mot att du utför minst två workshops på lågstadie- till gymnasieskolor för att informera elever om deras ekologiska fotavtryck och inspirera dem till hur de kan minska dessa.

Bli informatör inom ekologiska fotavtryck!

Svalornas kampanj om ekologiska fotavtryck
Svalorna driver en kampanj om ekologiska fotavtryck. Idén till kampanjen väcktes av Svalornas samarbetsorganisation SOPHIA, i norra Indien, som arbetar för och med ursprungsfolket Van Gujjarerna. När de gjorde ett test för att mäta sina ekologiska fotavtryck visade det sig att om alla levde som de skulle det endast behövas en fjärdedels jordklot. Om alla levde som den genomsnittlige svensken skulle det behövas tre jordklot.

Kampanjen går ut på att inspirera människor att minska sina ekologiska fotavtryck. Vi besöker skolor där eleverna först får mäta sina avtryck, lära sig om konsekvenserna av våra fotavtryck och diskutera hur de kan minska dem.

Vad är ekologiska fotavtryck?
Allt vi människor gör påverkar miljön på något sätt. Maten vi äter, prylarna vi köper, kläderna vi har på oss, husen vi bor i och transportmedlen vi använder lämnar avtryck. Ju mer vi konsumerar och producerar desto större avtryck. Konsekvenserna ser vi till exempel i form av föroreningar, förgiftningar och klimatförändringar som påverkar inte bara naturen, utan också andra människor, inte minst i andra delar av världen.

Det ekologiska fotavtrycket anger hur mycket land- och havsyta som behövs för att framställa det vi konsumerar och producerar och för att ta hand om avfallet vi lämnar efter oss. Sedan mitten av 1970-talet har mänsklighetens årliga ekologiska fotavtryck varit större än jordens kapacitet. Vi konsumerar förnybara resurser snabbare än det bildas nya. Vi släpper också ut mer koldioxid än ekosystemet kan ta upp, vilket leder till klimatförändringar.

Människors påverkan på miljön – våra ekologiska fotavtryck – är olika stora i olika delar av världen. Vi i världens rika länder har mycket större ekologiska fotavtryck än människor i fattiga länder. Samtidigt är det människor i den fattiga delen av världen som till stor del får ta konsekvenserna av våra ekologiska fotavtryck. När översvämningar och torka till följd av klimatförändringar drabbar länder som Indien och Bangladesh, slår det hårdast mot de fattigaste.

Hur stort är ditt avtryck på Jorden?

Om alla levde som vi i Sverige skulle det behövas mer än tre jordklot. Om alla istället levde som människor i Indien skulle det behövas ett halvt jordklot och som människor i Bangladesh endast en tredjedels jordklot.

Vi i Svalorna Indien Bangladesh vill göra något åt detta! Vill du vara med?

Bli informatör inom ekologiska fotavtryck!

Mitt miljölöfteKlicka på bilden för att ladda hem den i pdf-format.