Praktikantprogrammet

 

OBS! Praktikantprogrammet är för närvarande pausat.

 

Svalornas praktikantprogram ger personer över 20 år ett unikt tillfälle att bo och arbeta i Indien med frågor som rör mänskliga rättigheter, solidaritet, jämlikhet och miljö. Som praktikant får du en unik möjlighet att öka din kompetens och kunskap om hur internationellt utvecklingsarbete går till i praktiken. Under praktikperioden blir våra praktikanter placerade på en av våra partnerorganisationer som arbetar med fokus på ämnen som miljö och klimat, kvinnors rättigheter, daliter och urfolk eller matsuveränitet.

Placering i fält

Under praktiken arbetar våra praktikanter med olika frågor och projekt beroende på organisationens fokusområde, möjligheter och behov. Vanligtvis involverar det kommunikations- och dokumentationsarbete, där praktikanterna får följa organisationens arbete i fält, delta i möten och workshops men även får en unik möjlighet att träffa personer som är involverade i programmen och ta del av deras historier.

Praktikens utformning

Praktikperioden i fält pågår i 4 månader, men programmet innehåller även en förberedelsedel samt efterarbete. Innan utresa förbereds praktikanterna med introduktionsdagar på Svalornas huvudkontor i Lund. Efter avslutad praktik i fält så får praktikanterna en unik möjlighet att omsätta sina erfarenheter och lärdomar i det efterarbete som följer. Det involverar utåtriktat kommunikationsarbete till den svenska publiken för att sprida kunskap och insikter, från Syd till Norr. Arbetet kan inkludera föreläsningar och workshops, men även att skriva artiklar och arrangera fotoutställningar eller på andra vis sprida information om praktikupplevelsen.

Tematidningen ’Perspektiv’

Varje år producerar praktikanterna en tematidning som heter Perspektiv som en del av sitt efterarbete. I denna tidningen berättar dem om de erfarenheter och insikter om det de lärt sig och om de personer de mött under sin tid som praktikanter i Indien. Läs de senaste årens utgåvor här.

 

Vill du veta mer?

Indienbloggen ->
Indienpodden ->

Kontakt

Vid eventuella frågor kontakta oss på info@svalorna.org

Tidigare praktikanter berättar

Tidigare praktikant Heidi Henersson

Heidi praktiserade på Keystone Foundation 2018

"Det var intensivt och jag lärde mig lika mycket om mig själv som jag gjorde om landet och utvecklingsarbete. Det kändes som att jag var borta i ett år, inte bara fyra månader."

Tidigare praktikant Lisa Rådbo

Lisa praktiserade på Deccan Development Society 2018

"Många intryck, lärorikt, intensivt och kul! Då jag inte rest något i Sydasien var det mycket som var helt nytt, vilket gjort att det är vissa delar jag kunnat ta in först i efterhand."

Felix praktiserade på Keystone Foundation 2019

"Om du funderar på att söka tycker jag självklart att du ska göra det! Det är en chans att få unika erfarenheter och träffa otroligt inspirerande personer."