• Webbshop
  • Second hand

Praktikantprogrammet

Svalornas praktikantprogram ger personer mellan 20–30 år ett unikt tillfälle att bo och arbeta i Indien med frågor som rör mänskliga rättigheter, solidaritet, jämlikhet och miljö. Som praktikant får du en unik möjlighet att öka din kompetens och kunskap om hur internationellt utvecklingsarbete går till i praktiken. Under praktikperioden blir våra praktikanter placerade på en av våra partnerorganisationer som arbetar med fokus på ämnen som miljö och klimat, kvinnors rättigheter, daliter och urfolk eller matsuveränitet.

Placering i fält

Under praktiken arbetar våra praktikanter med olika frågor och projekt beroende på organisationens fokusområde, möjligheter och behov. Vanligtvis involverar det kommunikations- och dokumentationsarbete, där praktikanterna får följa organisationens arbete i fält, delta i möten och workshops men även får en unik möjlighet att träffa personer som är involverade i programmen och ta del av deras historier.

Praktikens utformning

Praktikperioden i fält pågår i cirka 5 månader, men programmet innehåller även en förberedelsedel samt efterarbete. Innan utresa förbereds praktikanterna med introduktionsdagar på Svalornas huvudkontor i Lund samt en förberedelsekurs på SIDAs kursgård i Härnösand. Efter avslutad praktik i fält så får praktikanterna en unik möjlighet att omsätta sina erfarenheter och lärdomar i det efterarbete som följer. Det involverar utåtriktat kommunikationsarbete till den svenska publiken för att sprida kunskap och insikter, från Syd till Norr. Arbetet kan inkludera föreläsningar och workshops, men även att skriva artiklar och arrangera fotoutställningar eller på andra vis sprida information om praktikupplevelsen.

Ansökningsperioden är vanligtvis februari-mars med rekryteringsdagar i slutet av april.

Kontakt

Vid eventuella frågor kontakta praktikprogrammets samordnare, Louis Eberstål på louis.eberstal@svalorna.org

Vill du veta mer?

Vanliga frågor ->
Indienbloggen ->