Ekologiska fotavtryck för lärare

Om alla levde som en svensk skulle vi behöva 4 jordklot

Det mesta vi gör påverkar miljön på något sätt. Mat, resor, bostäder, shopping och de samhällen vi lever i kräver alla en del av jordens resurser. Ekologiska fotavtryck är ett sätt att visa på hur mycket av jordens resurser vår livsstil kräver och hur det påverkar vår planet i det långa loppet.

En ojämn resursfördelning

Ekologiska fotavtryck kan användas för att visa hur resursfördelningen ser ut mellan människor i olika delar av världen. Om exempelvis hela jordens befolkning levde som en genomsnittlig svensk skulle vi behöva resurser från nästan 4 jordklot. Om alla istället levde en genomsnittlig indier skulle vi endast behöva resurser från 0,7 jordklot. Med ett globalt genomsnitt på 1,7 jordklot använder vi idag redan mer resurser från vår planet än vad som är hållbart i längden. Resultatet är en negativ påverkan på klimat och miljön, som i sin tur drabbar människor som ofta redan lever i en utsatt situation.

En rättvis framtid

För att kunna leva inom vår planets resurser står mänskligheten inför stora utmaningar. Resursanvändningen måste ner i de länder som idag använder mer än vad planeten kan producera och ta hand om, och samtidigt kommer fattiga och mindre utvecklade länder att behöva använda mer resurser för att dess invånare ska kunna leva ett drägligt liv. Begreppet klimaträttvisa handlar just om detta, och menar till att länder som länge överexploaterat jordens resurser nu också har en skyldighet att hjälpa andra länder att anpassa sig för klimatkatastrofens påverkan.

Utbildning och engagemang

Förutom att arbeta direkt med de som påverkas av klimatkatastrofen i Indien och Bangladesh så arbetar Svalornas med att sprida information till allmänheten för att skapa en informerad opinion. För att få till de förändringar som måste göras krävs det att våra politiker tar många djärva beslut inom en snar framtid. För att sätta press på politikerna måste vi se till att så många som möjligt kan så mycket som möjligt om vår påverkan på planeten. Som en led i detta arbete, utbildar Svalorna informatörer som i sin tur håller i workshops i skolor om ekologiska fotavtryck och människans påverkan på miljön och klimatet.

Boka en workshop

Vill du boka en av våra duktiga informatörer för en workshop med din klass? Hör av dig så stämmer vi av vad dina elever redan kan och när det passar in i undervisningen. Våra workshops är gratis.

Kontakta:

Arwid Littmarck
Telefon: 046-12 10 05
E-post: arwid.littmarck@svalorna.org

Gå vår informatörsutbildning

Gå vår gratis utbildning och bli informatör i ekologiska fotavtryck. Utbildningen ger dig den kunskap och de verktyg du behöver för att lära andra om ekologiska fotavtryck och klimaträttvisa.