Tankar från tidigare utlandspraktikanter

Felix Berger

Praktiserade på Keystone Foundation, 2018-2019

– Varför sökte du till praktikantprogrammet?
Jag sökte utlandspraktik för att jag ville få praktisk erfarenhet av rättighetsbaserat arbete och jag ville uppleva en ny kultur.

– Hur skulle du beskriva din upplevelse som praktikant?
Intensiv, rolig och extremt lärorik.

– Vad fick du göra som praktikant?
Tillsammans med Keystones kommunikatör så tog jag fram en ny kommunikationsbroschyr till organisationen. Jag fick även träffa flertalet människor som påverkats av Keystones viktiga arbete.

– Vad har du för tips för andra som funderar på att söka till programmet?
Om du funderar på att söka så tycker jag självklart att du ska göra det! Det är en chans att få unika erfarenheter och träffa otroligt inspirerande personer.

– Vad tar du med dig för lärdomar och insikter från programmet?
Jag tar med mig en större förståelse för indiska urfolks situation och massor av insikter kring urfolks koppling till klimatförändringarna i världen.

 

Tidigare praktikant Lisa Rådbo

Lisa Rådbo

Praktiserade på Deccan Development Society, 2017-2018

– Varför sökte du till praktikantprogrammet?
Jag ville lära mig mer om utvecklingsarbete, hur man driver sociala projekt och få ta del av en ny kultur. Praktikantprogrammet innehöll alla dessa delar och jag är inte besviken!

– Hur skulle du beskriva din upplevelse som praktikant?
Många intryck, lärorikt, intensivt och kul! Då jag inte rest något i Sydasien var det mycket som var helt nytt, vilket gjort att det är vissa delar jag kunnat ta in först i efterhand.

– Vad fick du göra som praktikant?
Skriva texter till nyhetsbrev, hjälpa till med dokumentation och rapporter. Observera och lära mig hur organisationen jobbade i stort samt rapportera tillbaka till Svalorna.

– Vad har du för tips för andra som funderar på att söka till programmet?
Ta det som det kommer. Saker blir sällan som man tänkt sig så försök istället att fokusera på det som ändå sker, en vet aldrig när man kan ha nytta av det.

– Vad tar du med dig för lärdomar och insikter från programmet?
Främst har jag fått väldigt mycket kunskap om matsuveränitet och fröbevaring och förstått att det även berör mitt liv här i Sverige. Det är jag väldigt tacksam för. Vidare har jag fått god insikt hur ideella organisationer kan drivas och hur utvecklingsprogram via Sida ser ut.

 

Tidigare praktikant Heidi Henersson

Heidi Hendersson

Praktiserade på Keystone Foundation, 2017-2018

– Varför sökte du till praktikantprogrammet?
Jag letade efter en utmaning och en möjlighet att arbeta utomlands med hållbarhetsfrågor. Jag hade också alltid velat åka till Indien och lära mig mer om landet så det var som att slå två flugor med en smäll!

– Hur skulle du beskriva din upplevelse som praktikant?
Helt fantastisk! Det var intensivt och jag lärde mig lika mycket om mig själv som jag gjorde om landet och utvecklingsarbete. Det kändes som att jag var borta i ett år, inte bara fyra månader.

– Vad fick du göra som praktikant? 
Jag jobbade mest med kommunikation, gjorde om hemsidan samt producerade material för den. Vi fick komma med på fältbesök, dokumenterande arbetet och innan vi åkte gjorde vi upp en kommunikationsplan för organisationen.

– Vad har du för tips för andra som funderar på att söka till programmet? 
Fundera på vilka frågor som du brinner för och vilka du vill fördjupa dig mer i. Ha insikt om vad som är dina styrkor och talanger och sammanför dessa med dina nyckelfrågor. Då tror jag att du får ut det mesta av din praktikanttid. Om programmet talar till dig, sök! Men gör det inte bara för att det ”låter häftigt” – det är krävande och förutsätter ett stort engagemang.

– Vad har du tagit med dig efter praktiken?
Insikter om mig själv, en fördjupad och bredare syn på hållbarhetsfrågor och biståndsarbete samt en insyn i en annan kultur och andra arbetssätt. Jag har lärt känna ljuvliga människor från olika intressanta bakgrunder som jag efter praktiken ännu har god kontakt med.

 

 

Ida Lönnström

Praktiserade på Evidence 2019-2020

– Varför sökte du till praktikantprogrammet?
Jag sökte praktikantprogrammet för att öka mina kunskaper i hur man arbetar med kvinnors rättigheter på gräsrotsnivå i Indien. Jag var även nyfiken på hur svenskt bistånd används i flera led för att stötta civilsamhällesorganisationer i Indien. 

– Hur skulle du beskriva din upplevelse som praktikant?
Otroligt lärorik, stundtals omtumlande men mest rolig! Att praktisera i ett land med en annan kulturell kontext än den man själv kommer ifrån ger konstant nya intryck som kan vara svårt att ta in när man är på plats. Det är först nu jag förstår hur mycket jag har hunnit vara med om på fyra månader. 

– Vad fick du göra som praktikant?
Vi arbetade mycket med utbildningsmaterial, skriva projektförslag, ansökningar och utvärderingar. Vi fick även följa med på många av Evidence utbildningar som de håller runt om i hela Tamil Nadu.  

– Vad har du för tips för andra som funderar på att söka till programmet?
Fundera på vad du är intresserad av och vilken praktikplats som skulle passa dig. Praktiktiden blir mycket roligare och givande när du får arbeta med något som du brinner för. 

– Vad tar du med dig för lärdomar och insikter från programmet?
Jag tar med mig en större kunskap om daliters utsatthet och att lagstiftningen i ett land inte alltid fungerar i praktiken. Jag har mött många aktivister som kämpar för daliter och kvinnors rättigheter på olika sätt som har inspirerat mig. Den största insikten för mig har varit hur utbrett våldet är mot daliter och att kastsystemet fortfarande upprätthålls, vilket är något man inte får lära sig om i större utsträckning i Sverige.