En feministisk utrikespolitik även efter valet

Inför valet 2018 så vill vi att alla partier inser vikten av att Sverige fortsätter stå upp för en feministisk utrikespolitik. Därför lanserar vi, Svalorna Indien Bangladesh, idag tillsammans med 17 andra organisationer från CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet Civilsamhällets deklaration för en feministisk utrikespolitik. Deklarationen ligger till grund för dagens seminarium där representanter från Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet debatterar hur de ser på en feministisk utrikespolitik efter valet. Förhoppningen är att alla partier ska se hur viktigt det är att Sverige fortsätter stå upp för en feministisk utrikespolitik.

Med hjälp av deklarationen vill vi säkerställa att alla partier ser vikten och mervärdet av att Sverige fortsätter att driva en feministisk utrikespolitik, som sätter kvinnor och flickors mänskliga rättigheter i centrum, oavsett vem som sitter i regering efter valet. I deklarationen lyfter vi de största utmaningarna vi ser för det globala jämställdhetsarbetet just nu, och våra rekommendationer för hur Sverige kan bidra till en positiv förändring med hjälp av en fortsatt feministisk utrikespolitik.

Rätten till mark och mat, samt klimat och jämställdhet är de avsnitt i deklarationen som Svalorna framförallt har bidragit till.

Hungern ökar globalt och kvinnor utgör 70 procent av världens hungriga. Kvinnor som är bönder äger sällan markerna de brukar, vilket innebär att de har sämre tillgång än män till krediter, rådgivning, kompensationer och olika typer av stöd. Sveriges kommande regering måste arbeta för att undanröja både juridiska, sociala och kulturella hinder för att kvinnor ska kunna ha kontroll över eller äga mark.

Samtidigt så står vi inför en av vår tids största utmaningar, klimatförändringarna, där såväl orsaker som konsekvenser påverkas av ojämställda maktförhållanden mellan kvinnor och män. Den svenska klimatpolitiken kan spela en viktig roll i att minska flickors och kvinnors utsatthet till följd av klimatförändringar, och öka flickors och kvinnors delaktighet i arbetet med att motverka klimatpåverkan.

Läs deklarationen

Se debatten live