Ingen vinst på pandemin!

Idag, den 7 april, är det Världshälsodagen och vi ställer oss bakom uppropet ’Ingen vinst på pandemin!’. Svalorna uppmuntrar alla personer och alla föreningar att signera namninsamlingen. Vi behöver 1 miljon underskrifter från personer runt om i Europa för att Europa Kommissionen ska behandla uppropet. Din underskrift gör skillnad!
Vi kräver
:

 

Allas rätt till hälsa

Vi har alla rätt till hälsa. I en pandemi bör forskning och teknik delas brett och snabbt över hela världen. Ett privat företag bör inte ha makt att bestämma vem som har tillgång till behandlingar eller vacciner och till vilket pris. Patent ger ett enda företag monopolkontroll över viktiga läkemedelsprodukter. Detta begränsar deras tillgänglighet och kostnaden för de som behöver dem.

Transparens

Uppgifter om produktionskostnader, offentliga bidrag och effektiviteten och säkerheten för vacciner och läkemedel bör vara offentliga. Avtal mellan offentliga myndigheter och läkemedelsföretag måste offentliggöras.

Offentliga pengar – offentlig kontroll

Skattebetalarna betalar för forskning och utveckling av vacciner och behandlingar. Det som betalas av folket bör förbli i människors händer. Vi kan inte tillåta stora läkemedelsföretag att privatisera viktiga hälsotekniker som har utvecklats med offentliga resurser.

Ingen vinst på pandemin

Stora läkemedelsföretag bör inte dra nytta av denna pandemi på bekostnad av människors hälsa. Ett kollektivt hot kräver solidaritet, inte privat vinst. Offentliga medel bör alltid ha garantier för tillgänglighet och överkomliga priser.

 

Stöd uppropet du med – världen behöver dig!

Följ länken här och skriv under nu!