– Jag känner mig lycklig nu när jag kan hjälpa till att försörja min man och våra tre söner, säger Munisathna.

Satsning på unga kvinnor skapar en hållbar landsbygd

Text & foto: Josefine Mattsson

Att bedriva jordbruk på den indiska landsbygden har blivit allt svårare på grund av klimatförändringarna. Svalornas partner- organisation Grameena Mahila Okkuta satsar därför på att skapa andra försörjningsmöjligheter genom att ge unga kvinnor en yrkesutbildning och därmed öka familjens möjligheter att bo kvar på landsbygden.

På grund av de senaste årens oberäkneliga regnfall och klimatförändringar kan jordbruket inte längre erbjuda en långsiktig och säker försörjningsmöjlighet för befolkningen på landsbygden i Karnataka.Långa perioder av torka, minskade grundvattennivåer och brist på andra bevattningssystem har resulterat i att stora delar av skördarna går förlorade. Jordbruket är fortfarande den primära arbetssysselsättningen i regionen och bristen på andra försörjningsmöjligheter på landsbygden är en av orsakerna till att ungdomar väljer att migrera till städerna. Att säkerställa att även landsbygden erbjuder hållbara försörjningsmöjligheter är av yttersta vikt för dess ungdomar då drömmen om ett bättre liv i storstan inte nödvändigtvis visar sig sann. Grameena Mahila Okkuta arbetar med att stärka kvinnors rättigheter i alla avseenden genom att stötta kvinnliga självhjälpsgrupper i ett hundratal byar i delstaten Karnatakas östra delar i södra Indien. Med en särskild satsning på unga hoppas organisationen öka möjligheterna för dem att leva och försörja sig på landsbygden. 

Som en del i arbetet med att skapa alternativa försörjningsmöjligheter erbjuder Okkuta praktiska utbildningar för sina medlemmar. Munisathna är en av tolv kvinnor från byn Sanghsandra som fått utbildning i sömnad och lärt sig sy saris och blusar. Istället för att som tidigare förlitat sig enbart på sin mans inkomst, kan Munisathna nu bidra till hushållsekonomin samtidigt som hennes självförtroende stärkts. 

– Nu har jag insett att jag har talang för det här och jag vill lära mig mer, säger Munisathna med ett leende. 

Här i sin syateljé spenderar Munisathna numera sina arbetsdagar.

Den nyförvärvade kunskapen innebär dessutom att Munisathna och de övriga kvinnorna i Sanghsandra är sina egna arbetsgivare och kan arbeta från det egna hemmet, något som de ser som positivt då det ger dem mer tid över till familjen. Kundkretsen finns än så länge i närområdet, men med mer träning hoppas några av kvinnorna kunna utöka sin produktion och kanske öppna en egen syateljé. Andra kan tänka sig att i framtiden själva lära ut sina färdigheter. Intresset bland övriga kvinnor i byn att lära sig sy har dessutom ökat i samband med att det nu byggs en småskalig klädfabrik i byn med ett femtiotal arbetstillfällen. Detta gör att Sanghsandras kvinnor ser ljust på framtiden och möjligheten att försörja sig och sina familjer på sin sömnad. 

 


Grameena Mahila Okkuta 

Kvinnoorganisation Grameena Mahila Okkuta som arbetar i Kolardistriktet i östra Karnataka, Indien. Organisationen grundades 1997 och har sedan dess jobbat för att stärka kvinnors ställning socialt, politiskt och ekonomiskt på landsbygden.

Du kan läsa mer om Grameena Mahila Okkuta här >> 

 

 

 

Var med och bidra till Svalornas arbete för rättvisa och jämställdhet.

Bli månadsgivare idag!