Halvtid i Kotagiri!

Skrivet av Cecilia

Under torsdagen och fredagen har Svalorna Indien Bangladeshs partnerorganisationer mötts i Keystones Foundations Adivasi resource center i Kotagiri, Tamil Nadu. Syftet är att stärka Svalornas och organisationernas genusperspektiv och utbyta idéer och erfarenheter och partnermötet har fått en flygande start med spännande workshops och diskussioner. Detta är Svalornas andra regionala möte inom ramen för de nuvarande landsprogrammen, det tidigare hölls i Pastapur 2011.

Tolv partnerorganisationer från både Indien och Bangladesh tillsammans med Svalornas personal från Lundkontoret och några styrelsemedlemmar kommer i sammanlagt fyra dagar diskutera ämnen såsom tillgång till resurser, våld mot kvinnor och ledarskap. De första två dagarna har deltagarna tillsammans reflekterat över privilegier i relation till diskriminering och ojämlikhet och delat med sig av solskenshistorier från sitt arbete för att utbyta strategier för framgång. Det är en engagerad grupp deltagare som inte nöjer sig med enkla lösningar eller endimensionella analyser och som ständigt utmanar definitioner och varandra för att lyfta diskussionen och det framtida arbetet till en högre nivå. En utmaning som även Monica Erwér, Svalornas verksamhetsledare, gav till mötets deltagare med sin önskan att arbetet med kvinnor och genus ska vara lika radikalt som deras arbete med social rättvisa.

De kommande två dagarna ska bland annat Indien, Bangladesh och Sveriges nya politiska landskap diskuteras med vad det innebär för Svalornas och partnerorganisationernas framtida arbete samt att skriva en gemensam handlingsplan.

Text och foto: Sanna Engdahl, praktikant Nijera Kori HT 2014

 

Våld mot kvinnor – från Sverige till Bangladesh

Skrivet av Praktikant

Den 25 november var det den internationella dagen mot våld mot kvinnor, en dag som Svalorna uppmärksammade med filmvisning och föredrag i IOGT NTO:s lokaler, i samarbete med FUF pop up Lund.

Ett drygt 20-tal studenter och personer ur allmänheten samlades när Svalorna och FUF pop up Lund uppmärksammade internationella dagen mot våld mot kvinnor. Det blev en lyckad kväll, med nära stämning och engagerad diskussion.

Först visades kortdokumentären Go Straight Home, som visar 14-åriga Rebas vardag i Bangladesh. Filmen är en UR-film från början, som Svalorna, RFSU, SKR och ActionAid har fått möjlighet att använda i undervisnings- och föreläsningssyfte.

Därefter talade etnologiforskaren och feministen Gabriella Nilsson om historiska och kulturella perspektiv på mäns våld mot kvinnor i Sverige. Hon gav ett spännande föredrag med många tankeställare vad gäller Sveriges lagstiftning och mentalitet kring våld mot kvinnor sedan 70-talet.

Sist ut berättade Lisa Nilsson, som har gjort Svalornas SIDA-finansierade praktik på vår partnerorganisation Nijera Kori i Bangladesh, om Nijera Koris arbetsmetoder och vikten Continue reading

Partners möts i Kotagiri

Skrivet av Cecilia

Under morgonen öppnades Svalornas regionala partnermöte i Kotagiri i Indien. Där samlas runt 25 representanter från tolv av våra tretton partnerorganisationer. Tillsammans ska vi under fyra dagar diskutera frågor under temat ”Engendering mobilization and sustainable social change”.

På plats finns också personal från Svalornas kontoren i Lund, Dhaka och Bangalore liksom våra utlandspraktikanter som under hösten är placerade hos några av partnerorganisationerna. Första dagen innebär bland annat en “privilege mapping” där vi alla, utifrån våra egna erfarenheter, tittar på situationer där privilegier påverkar våra liv. Många av organisationerna som Svalorna stöttar arbetar dessutom med grupper som är marginaliserade på flera olika sätt och därför diskuterades också intersektionalitet.

SUS (Sabalamby Unnayan Samity) var en av de organisationer som presenterade en inspirerande historia från sitt arbete. De berättade sitt arbete mot barnäktenskap och för att stärka kvinnor i Bangladesh. SUS förhindrar årligen ett stort antal barnäktenskap genom att arbeta både med kvinnogrupper och blandade grupper. Flera av Svalornas samarbetsorganisationer arbetar med att sprida kunskap om de effekter som barnäktenskap och hade linkande historier att berätta. Ett av målen med dessa regionala möten är just att kunna dela erfarenheter, strategier och metoder för förändring.

Följ processen under de nästkommande dagarna på Facebook, twitter och Instagram under hashtagen #kotagiri14!

 

Nedan: Birgitta (Svalornas styrelse) förklarar mötet öppnat tillsammans med Pratim (Keystone), Raihan (TSDS) och Manto (SOPHIA).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framtidsdiskussioner i Svalehuset

Skrivet av Cecilia

Varför lägger Svalorna ner second handverksamheten? Vad ska hända med Svalehuset efter att second handbutiken sedan upphör? Detta var några av de frågor som diskuterades under medlemsmötet som hölls i Svalornas second handbutik förra veckan.

Svalornas ordförande Marjo Qvist berättade bland annat om bakgrunden till beslutet att stänga second handbutiken under mötet. Eftersom Svalorna inte längre tillåts ha kvar insamlingscontainern på Gastelyckans återvinningscentral kommer varuflödet att sina och det blir svårt att driva second handverksamhet i den omfattning som gjorts under de senaste femton åren. De ekonomiska muskler som hade krävts för att lägga om insamlingen av varor finns inte heller i dagens läge. Istället kommer föreningen att behöva samla in pengar till biståndet på alternativa sätt och personalen i butiken är uppsagd på grund av arbetsbrist. Deltagarna på mötet reagerade starkt på nedläggningen av second handverksamheten, som ju är en viktig del av Svalornas historia och Continue reading

Förslag om giftermål vid 16 i Bangladesh

Skrivet av Cecilia

Bangladeshs parlament tar nu nya initiativ för att sänka landets höga siffror av barnäktenskap. Bland annat innebär det ett lagförslag om att sänka den lagliga åldern för äktenskap från 18 till 16 år för flickor. Förslaget har fått kraftig kritik och många människorättsorganisationer befarar att utvecklingen kommer att gå i fel riktning.

Enligt UNICEF gifter sig 74 % av kvinnorna i Bangladesh innan 18 års ålder och häften av dessa redan innan de är 15. Detta är bland den högsta siffran av barnäktenskap i hela världen, bara Niger visar en högre trend. Trots att lagar som 1929 års Child Marriage Restraint Act och FN’s Barnkonvention kriminaliserar handlingen går utvecklingen långsamt.

Bangladesh regering har nu bestämt sig för att kraftsamla mot problemet och har annonserat att en handlingsplan ska tas fram och arbete initieras för att förändra sociala normer och engagera det civila samhället i frågan. Som förslag ligger också att ändra lagstiftningen kring åldersgränsen för giftermål från 18 till 16 år för flickor och 21 till 18 för pojkar. Genom denna lagändring hoppas regeringen kunna lösa problemet med att föräldrar idag får allt svårare att garantera sina flickors säkerhet och ”heder” upp till 18 års ålder då både flickor och pojkar i Bangladesh når puberteten tidigare.

Lagförslaget har mottagits av hård kritik från flera människorättsorganisationer. Shikka Shaha jobbar som koordinator på Svalornas partnerorganisation Nijera Koris fältkontor i Kumarkhali i Bangladesh och är en av de som är emot ålderssänkningen.

- Jag tror inte att det är rätt väg att gå. När du är 16 är din kropp inte fysiskt Continue reading