Ursprungsfolk och landrättigheter i Svalehuset

Skrivet av Praktikant

Den 20 oktober ordnade Svalornas GreenGroup tillsammans med FUF pop up Lund en kväll med fokus på olja, ursprungsfolk och landrättigheter i Svalehuset på Spolegatan 5 i Lund. Lokalerna är små och arrangemanget blev så välbesökt att gäster fick sättas på väntelista.

Ulf Johansson Dahre, fil. dr i socialantropologi, talade inledningsvis om ursprungsfolk och hur rätten till land och konflikter i områden som är rika på naturresurser är mer eller mindre en global företeelse mellan olika ursprungsbefolkningar, stater och företag.

Därefter berättade Nina Gualinga om hur hennes hemby i Ecuador har påverkats av att ett företag vill utvinna olja ur marken i byn. Nina Gualinga är uppvuxen i byn Sarayaku i Amazonas och tillhör Ecuadors ursprungsbefolkning. Nu är hon Amazon Watch’s ansikte utåt i kampanjen Keep the Oil in the Ground.

Kvällen bjöd på fika, intressanta samtal och en engagerad efterföljande diskussion. På väggarna syntes även fotoutställningen Kampen om skog och överlevnad i Himalaya av f.d. Svalepraktikanten Micaela Rosberg, som visar ursprungsbefolkningen Van Gujjarernas vardag i Indien. Vi på Svalorna tackar för en trevlig och engagerande kväll!

Nina Gualinga och Ulf Johansson Dahre svarar på publikens frågor.

Nina Gualinga och Ulf Johansson Dahre svarar på publikens frågor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Second handverksamheten avvecklas

Skrivet av Cecilia

Svalornas second handbutik i Lund kommer att stängas efter 31 januari 2015. Grunden till beslutet är att Svalorna inte längre kan ha kvar insamlingscontainern på Gastelyckans återvinningscentral och att inflödet av varor därmed stryps. Detta är en tråkig milstolpe i Svalornas historia eftersom second handverksamheten är en stor del av föreningens historia och Emmausrörelsens grundidé. Svalornas arbete för mänskliga rättigheter i Indien och Bangladesh samt informationsarbetet i Sverige kommer dock att fortsätta som vanligt.

Sedan vi fick chockbeskedet att Sysav inte längre låter oss ha kvar vår container på Gastelyckans återvinningscentral har många olika scenarier diskuterats. Uppsägningen av containerplatsen innebar tyvärr också att föreningen inte kommer att få någon ny plats på någon annan återvinningscentral under den närmaste tiden. Därmed ansåg styrelsen att det finns inte underlag nog för att hålla igång en butik i den nuvarande formen. Det innebär att de arbetstillfällen som second handverksamheten har inneburit försvinner – och att Svalorna mister ett antal engagerade och drivna medarbetare. Måndagen den 3 november klockan 18.30 är medlemmar, frivilliga och kunder välkomna på informationsmöte i butikens lokaler på Spolegatan 5 i Lund. Då kommer styrelsen att finnas på plats för att svara på frågor och ta del av synpunkter och förslag.

Styrelsens ordförande Marjo Qvist betonar att det var tungt att ta beslutet att avveckla second handverksamheten, som varit ett av de ben som föreningen vilat på och som engagerat många under årens lopp.
- Det här nog ett av de mest sorgliga beslut som jag som styrelsemedlem varit med om att ta. Personligen har Second handbutiken alltid legat mig varmt om hjärtat. I perioder har den också varit min arbetsplats och jag har varit med om flera faser i dess utveckling, säger Marjo.
- Det som känns extra tungt är naturligtvis att vår personal i butiken nu måste hitta andra sysselsättningar, på en tuff arbetsmarknad. Min förhoppning är att de har skaffat sig en bred erfarenhet från verksamheten, som gör dem bättre rustade för de nya utmaningar som väntar, säger Marjo.

Föreningen och biståndsarbetet kommer att fortsätta som vanligt trots avvecklingen av second handverksamheten. Genom våra partners fortsätter arbetet med att stötta marginaliserade och småskaliga bönder på landsbygden i Bangladesh, bistå dalitkvinnor så att de kan stärka sina röster och sin matsäkerhet och arbetet för att ursprungsfolk ska få rätten att hållbart bruka skogen de lever i för att nämna några exempel. Kort sagt fortsätter Svalorna att kämpa för en hållbar utveckling som tar hänsyn till allas mänskliga rättigheter. Förlusten av second handbutikens inkomster betyder dock att medlemmar och gåvogivare blir ännu viktigare för att kunna bedriva biståndsverksamheten. Svalornas biståndsverksamhet i Indien och Bangladesh och informationsarbetet i Sverige finansieras till största delen av Sida genom Forum Syd, vilket också innebär att vi behöver samla in en egeninsats bestående av 10 %. Insamlingsarbetet kommer därför att behöva intensifieras för att täcka upp för den förlorade inkomsten.

Second handbutiken har länge varit del av Svalornas verksamhet, vid sidan av solidaritets- och biståndsarbetet samt informationskampanjerna i Sverige, och under de senaste femton åren har butiken funnits i det gamla stenhuset på Spolegatan i Lund. Ett av de spår som styrelsen nu överväger är att utveckla den roll som Svalehuset har. Kanske kan andra föreningar ta plats i kontorslokalerna och huset komma att bli en knytpunkt för Lunds föreningsliv framöver?

- Det kommer att bli ett stort tomrum efter att secondhand butikens verksamhet upphör i lokalerna, säger styrelsens ordförande Marjo Qvist. Nu måste föreningen med gemensamma krafter, och där ser vi medlemmar och frivilliga som en stor potential, arbeta för att hitta nya verksamheter och aktiviteter som kan ta plats i Svalehuset.

 

Dalitkvinnor tar plats

Skrivet av Cecilia

I slutet av september arrangerade Svalornas partnerorganisation Evidence tillsammans med organisationen SARA (Social Action for Rural Awareness) ett mobiliseringsmöte för kvinnor i byn Alanganalla i Madurai distriktet. Under dagen diskuterades teman som barngiftermål, våld i hemmet, våldtäkter och betydelsen av flickors utbildning och flickors hälsa.

Våld och diskriminering är ofta en del av vardagen för många daliter och kvinnor i Indien. Under dagen deltog cirka 70 dalitkvinnor i olika åldrar från närliggande byar i evenemanget. Majoriteten av kvinnorna som deltog jobbar inom jordbrukssektorn på daglig basis. Dagen inleddes med att deltagarna fick presentera sig själva. Efter presentationen av deltagarna hölls en kort introduktion om Evidence och vad

organisationen gör.  Deltagarna fick också en kort inblick i det juridiska systemet och hur man går till väga om man vill rapportera en händelse för polisen. Trots den långa processen uppmanades kvinnorna att göra det istället för att tiga om det som händer. Under dagen framhävdes också vikten av att ifrågasätta strukturerna i samhället, t.ex. gällande kast, så att en förändring kan ske. Dagen avslutades med att kvinnorna fick identifiera vad för problem som finns i deras byar, där b.la. vatten, sanitetsproblem och avsaknaden av skolor togs upp. Med denna övning föreslogs kvinnorna att gå samman i grupper och kräva en förbättring i deras byar. Återigen, är det viktigt att inte sitta tyst om en förändring skall ske.

En av deltagarna, P. Padma Vathy, som är 58 år gammal och har jobbat med Continue reading

Besök från partnerorganisationer i Syd

Skrivet av Praktikant

Förra veckan hade Svalorna besök från våra partnerorganisationer i Syd: Praveen “Manto” Kaushal från organisationen SOPHIA i Himalaya (Indien) och Shah Abdus Salam från organisationen Development Wheel (DEW) i Bangladesh.

En arbetsintensiv och rolig vecka väntade de båda besökarna då de – förutom mötesverksamhet på Svalornas huvudkontor i Lund – höll ett seminarie på Lunds Universitet, talade om klimat, mänskliga rättigheter och bistånd tillsammans med professor Pernille Gooch från Lunds Universitet på Svalornas temakväll Tillsammans för en bättre värld på Lunds stadsbibliotek, samt medverkade under Svalornas visning av filmen Go Straight Home på Kino på Flickadagen i Lund. Svalornas kommunikationspraktikanter Idun Wåhlander och Tove Stenius tog även med dem på sightseeing i höstfagra Malmö och Lund. Bland annat fick vi en lärorik rundvisning med stadsodlingsnätverket Odla i Stan på Seved, och åt fantastiskt god mat på Saltobrygga i Malmö.

 

 

 

 

 

 

Continue reading

DEW kämpar mot fattigdomen i Bangladesh

Skrivet av Cecilia

Torsdagen 9:e oktober lägger vi fokus på mänskliga rättigheter genom ett stort evenemang på Stadsbiblioteket i Lund. Under denna eftermiddag i rättigheternas tecken medverkar också två personer från våra partnerorganisationer i sydasien. Manto, som arbetar med skogsrättigheter i Himalaya genom organisationen SOPHIA, samt Shah Abdus Salam som genom Development Wheel (DEW) kämpar mot fattigdomen i Bangladesh. Läs mer om DEW här.

Development Wheel (DEW) grundades 1996 av Shah Abdus Salam, en sociolog med lång bakgrund från olika bangladeshiska NGOs och utvecklingssamarbete. Idag når organisationen ut till 250 000 människor runt om i Bangladesh. Huvudkontoret ligger i Dhaka, men det finns även ett regionkontor i Mymensingh och fältkontor i Sherpur

och ett i Netrokona. DEW är en nyaste medarbetaren i Svalornas Agricultural Rights Programme (ARP), vilket gick in i sin andra fas 2013. Till grund för DEWs ARP-program ligger SLIPP, Sustainable Livelihoods for Poor Producers (läs om det här).

Målsättningen med ARP är att landlösa, marginaliserade och småskaliga bönder ska organisera sig i bondegrupper, som i sin tur går samman i en bondeorganisation. Varje bondegrupp består av en gruppledare, en sekreterare, en ekonomiansvarig samt ett antal medlemmar (20-30 st). Syftet med detta är att de tillsammans ska kunna stärka sina rättigheter.  Deras rättigheter att bruka sin mark, att livnära sig på sitt jordbruk, att sälja sina Continue reading