Vi söker nya styrelsemedlemmar

Skrivet av Arwid

PUBLICERAT.

ETIKETTER.


Är du intresserad av rättvisa, hållbarhet och Indien och Bangladesh? Vill du engagera dig, göra skillnad och samtidigt lära dig mer om föreningsliv och civilsamhälle tillsammans med ett trevligt gäng?

Som styrelsemedlem i Föreningen Svalorna Indien Bangladesh är du med och formar vårt arbete i Indien, Bangladesh och Sverige. Du arbetar ideellt (utan ersättning) och är med och påverkar hur Svalorna Indien Bangladesh utvecklas, samtidigt som du lär dig om hållbarhet och ekonomi och får insikter i svenska biståndslandskapet. Vi arbetar på gräsrotsnivå och har nära kontakt med våra partners, som besöker Lund med jämna mellanrum.

En plats i styrelsen innebär också ett ansvar för verksamheten, som du delar med de andra medlemmarna. Eftersom vi är en liten organisation har styrelse och kontor (fyra anställda i Lund, två i Bangalore och två i Dhaka) ett nära samarbete. Styrelsen möts varannan månad och har 4 arbetshelger per år.

Den nuvarande styrelsen (9 medlemmar) har bland annat kompetens inom mänskliga rättigheter, hållbarhet, ekonomi, second hand och insamling och kommunikation, men vi skulle behöva tillskott av personer som kan bidra med;

- Struktur, ordningssinne och administration; vi behöver en person som kan arbeta nära vår ordförande och föra protokoll och sköta några viktiga administrativa rutiner kring styrelsearbetet.

- Kunskaper inom personal-, administration-, och organisatoriska frågor; vi skulle ha nytta av ett stöd i HR-frågor.

-Kunskap och intresse för aktivism och omställningsarbete/nätverkande i Malmö/Lund-
regionen. Hållbarhet är en grundbult i all vår verksamhet – som det finns stor potential att utveckla!

Hör av dig
Är du intresserad av en plats i styrelsen och kan bidra med kunskaper inom något annat område än de som har nämnts, t.ex. kontroll- och programarbete, – hör av dig ändå då detta kan bli aktuellt vid ett senare tillfälle.
För vidare diskussion och frågor kontakta vår valberedning genom Malin Grundström, malin.grundstrom@svalorna.org eller 070-538 72 33, senast söndagen den 7 oktober.

Politiker, världen är ert ansvar!

Skrivet av Arwid

PUBLICERAT.

ETIKETTER.

Politiker, världen är ert ansvar - Hjärta världenIdag uppmanar vi, och 49 andra organisationer inom svenskt civilsamhälle, fler politiker att ställa sig bakom våra krav för en rättvis och hållbar global utveckling, och att de ger globala lösningar ett större utrymme i politiken.

Publicerad i: alltinget.se, 4 september, 2018

Nyckelpolitiker inom riksdagspartier från höger till vänster på den politiska skalan ställer sig bakom civilsamhällets politiska krav för en rättvis och hållbar global utveckling. Det är bra, men långt ifrån tillräckligt. För att lösa de kriser som världen står inför måste globala frågor genomsyra hela partiernas politik och ges extra fokus efter valet.

Globala utmaningar
Fattigdom, hoten mot demokratin, klimatkrisen och andra kriser som tvingar människor att fly är några av många exempel på globala utmaningar som partierna i Sverige aktivt måste ta sig an efter valet.

För att ge globala frågor en plats i valrörelsen frågade 51 organisationer bakom valmanifestet #hjärtavärlden, utvalda riksdagspolitiker om de ställer sig bakom våra krav för en rättvis och hållbar global utvecklingspolitik.

Nu har vi fått svar och kan konstatera att 20 politiker med ansvar för nyckelområden för en hållbar global utveckling valt att offentligt ställa sig bakom manifestet #hjärtavärlden. Politikerna som tillfrågats är till exempel partiernas talespersoner för utrikes-, migrations- eller miljöfrågorna.

Krav från civilsamhället
Civilsamhällets krav som politikerna sluter upp bakom är att de ska föra en politik som:

  • Står upp för människors rätt att göra sina röster hörda i en tid då hoten ökar mot försvarare av mänskliga rättigheter, demokrati och miljö.
  • Skapar en hållbar, fredlig och rättvis utveckling så att de Globala målen uppfylls till år 2030, där all politik sätter mänskliga rättigheter först när intressekonflikter uppstår.
  • Påskyndar arbetet för att minska våra klimatpåverkande utsläpp, oavsett i vilket land de sker, och ökar stödet till låginkomstländer som drabbas hårt av klimatförändringarna.
  • Ökar jämställdheten och står upp för allas lika rättigheter genom en verkligt feministisk utrikespolitik.
  • Fortsätter att lägga 1 procent av BNI på internationellt bistånd. Pengarna ska användas på ett sätt som värnar om biståndets unika roll för att bekämpa fattigdom och främja en hållbar, demokratisk utveckling.
  • Står upp för en human migrations- och flyktingpolitik, försvarar asylrätten och skapar säkra och lagliga vägar in i Europa.

 

Blandad kompott
Politikerna som står bakom kraven i #hjärtavärlden kommer från både höger och vänster på den politiska skalan. Bredden visar att det finns förutsättningar för partierna att efter valet nå nya överenskommelser och bygga vidare på den globala utvecklingspolitik som de redan enats om.

Att det inom riksdagspartierna finns politiker som, precis som vi i civilsamhället, vill säkerställa att Sverige bidrar till politiska lösningar på global nivå är viktigt. Deras arbete med att driva frågorna är avgörande för hur partierna formar sin globala utvecklingspolitik.

Samtidigt är de enskilda politikernas engagemang för de globala utvecklingsfrågorna inte alls i paritet med världens kriser och utmaningar. Vår granskning av partiernas internationella politik, som vi presenterade i juni, visar att partierna inte prioriterar de här frågorna i den omfattning som krävs.

Behövs mer
För att Sverige ska kunna bidra till globala lösningar behövs det betydligt fler än enskilda politikers engagemang. Politiska lösningar på de kriser och utmaningar vi står inför kräver ett globalt perspektiv i all politik, inte bara i utrikespolitiken eller biståndet. De viktigaste globala utvecklingsfrågorna måste prioriteras. Särskilt i en tid då människors lika värde ifrågasätts och det politiska tonläget stundtals är hårt och nationalistiskt. Då behöver vi istället ett ännu större fokus på människors grundläggande rättigheter och ansvar för vår miljö.

Dags att värna om global politik
Vi, 50 organisationer med hundratusentals medlemmar, vill att politiker ska stå upp för de gemensamma överenskommelser som finns. Till exempel FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, flyktingkonventionen och de globala målen för hållbar utveckling, som världens länder lovat att leva upp till för att skapa en bättre värld.

Att politiska beslut som tas i Sverige påverkar människor i andra länder och det som händer i andra länder påverkar oss är en självklarhet som vi tvingas påminna politiker om, särskilt i valtider. Det är just därför som riksdagspartierna behöver värna global rättvisa, nu och efter valet.

Debattartikeln är samordnad av CONCORD Sverige, där samtliga organisationer nedan är medlemmar.

Ingela Holmertz, generalsekreterare ActionAid Sverige
Louise Lindfors, generalsekreterare Afrikagrupperna
Anna Svärd, generalsekreterare Barnfonden
Georg Andrén, generalsekreterare Diakonia
Daniel Grahn, generalsekreterare Erikshjälpen
Ulrika Urey, kanslichef Fair Action
Viktoria Olausson, ordförande FIAN Sverige
Ulrika Strand, generalsekreterare Fonden för mänskliga rättigheter
Lisbeth Petersen, tf generalsekreterare Forum Syd
Hewan Temesghen, generalsekreterare Föreningen för Fairtrade Sverige
Richard Nordström, generalsekreterare Hand in Hand
Silvia Ernhagen, VD Hungerprojektet
Ann Svensén, generalsekreterare Individuell Människohjälp
Malin Nilsson, generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
Mona Örjes, ordförande IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete
Mohammed Mohsen, talesperson, Islamic Relief
Mikael Sundström, ordförande Jordens Vänner
Aron Wängborg, tf Generalsekreterare KFUM Sverige
Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare Kristna Fredsrörelsen
Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare Kvinna till Kvinna
Julia Qwist, ordförande Latinamerikagrupperna
Jenny Svanberg, Senior Advisor Life & Peace Institute
Rosaline Marbinah, ordförande LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
Hanna Ingelman-Sundberg, ordförande Läkare i världen
Johan Lilja, generalsekreterare Läkarmissionen
Göran Alfredsson, ordförande MyRight – Empowers people with disabilities
Alán Ali, ordförande MÄN
Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen
Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center
Annika Schabbauer, kanslichef Operation 1325
Mariann Eriksson, generalsekreterare Plan International Sverige
Niclas Lindgren, direktor PMU
Anna-Karin Johansson, generalsekreterare, RFSU
Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen
Martin Ängeby, generalsekreterare Silc
Annika Billing, programchef SOS Barnbyar
Carolina Ehrnrooth, verksamhetsledare Svalorna Indien Bangladesh
Klas Sellström, verksamhetsledare Svalorna Latinamerika
Andreas Stefansson, generalsekreterare Svenska Afghanistankommittén
Annelie Börjesson, ordförande Svenska FN-förbundet
Karin Wall Härdfeldt, generalsekreterare Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
Erik Lysén, internationell chef, Svenska kyrkans internationella arbete
Anders Malmstigen, generalsekreterare Svenska missionsrådet
Karin Wiborn, generalsekreterare Sveriges kristna råd
Alice Blondel, kanslichef Swedwatch
Véronique Lönnerblad, generalsekreterare UNICEF Sverige
Rosmarie Strasky, kanslichef Union to Union
Anna Tibblin, generalsekreterare Vi-skogen
Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare WaterAid
Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect

 

“Priset tillhör alla kvinnor som odlar hirs på samma sätt som jag gör”

Skrivet av Arwid

PUBLICERAT.

ETIKETTER.

FRÅN PERSPEKTIV: På ett hirsfält där över 30 olika slags grödor växer och ger skydd från den varma solen träffar jag Vinoda Meedoddi från byn Nagwar, i delstaten Telangana, i Indien. Hon har, genom att använda traditionella agroekologiska metoder i sitt jordbruk, lyckats bli självförsörjande. Tidigare i år fick hon ett nationellt erkännande för sitt arbete och tilldelades pris för ”excellence in farming”. Bland celebriteter var Vinoda inte bara den enda kvinnan i gruppen utan även den enda från landsbygden – och den enda utan högre utbildning. Hon berättar med stolthet hur högt utbildade personer från hennes by nu också erkänner och värdesätter hennes kunskap lika mycket som deras egen. ”Men för mig är det här bara en del av de traditionella jordbruksmetoderna som funnits i trakten länge, det är en del av min vardag”, berättar hon.

Vinoda är dock försiktig med att ta åt sig all ära. ”Det är många kvinnor som använder sig av dessa metoder och jag personligen känner att priset tillhör alla kvinnor som odlar hirs på samma sätt som jag gör.”

Jag förstår snabbt hur mycket den traditionella kunskapen betyder för Vinoda, som själv lärt sig metoderna att odla millets från sin svärmor. Därför medverkar hon även i ett sangham specifikt för svärdöttrar, organiserat av Svalornas partnerorganisation Deccan Development Society, där tanken är att bevara och föra vidare kunskap från den äldre generationen till den yngre. Hon är mån om att traditionen respekteras och hoppas att hennes blivande svärdotter kommer från samma region och delar hennes uppskattning för kultur, agrikultur och levnadssätt. ”Gör hon inte det kommer hon inte komma in i min familj!” säger hon och skrattar.

Systerskapet är en stark anledning till varför Vinoda vill vara en del av Millet Sisters. ”Eftersom det är ett nätverk av kvinnor tror jag att vi kan ta initiativet framåt”, säger hon men uttrycker samtidigt en utmaning i att kvinnorna kommer från olika delar av Indien då de kan ha olika metoder, olika jordtyper och grödor.

Slutligen delar hon med sig lite av det traditionella tankesättet som är så värdefullt för henne och människorna i den här regionen: ”Om du respekterar moder jord och sköter om henne kommer hon att ta hand om dig.”

Text: Mafaye Gustafsson
Foto: Elin Gidlöf

 

Tyck till.

Comments Off