Utvecklingsarbete på gräsrotsnivå – Svalorna söker åtta utlandspraktikanter till Indien

Skrivet av Arwid

PUBLICERAT.

ETIKETTER.

Är du villig att bidra med din arbetskraft och kunskap och intresserad av att lära dig mer om hur indiska organisationer jobbar med rättighetsbaserat utvecklingsarbete på gräsrotsnivå?

Svalorna söker inför hösten åtta praktikanter för placering hos tre av våra partnerorganisationer i Indien. Vi söker praktikanter som kan och vill jobba med digitala medier och kommunikation, biståndsmetoder, kvinnors rättigheter och matsuveränitet. Mänskliga rättigheter löper som en röd tråd genom allt vårt arbete.

Vårt praktikantprogram är en möjlighet för dig som är mellan 20–30 år och vill lära dig mer om utvecklingssamarbete i praktiken, om hur våra partnerorganisationer arbetar med rättighetsfrågor, och om Svalornas perspektiv på utveckling. Under din praktik blir du en viktig länk till våra medlemmar och allmänheten i Sverige genom olika informationsuppgifter och efter praktiken blir du informatör för Svalorna där du delar med dig av dina upplevelser från praktiken.

Meriterande är:
- Erfarenhet/intresse av utvecklingsfrågor/globala frågor i teori eller praktik
- Erfarenhet av informations- och kommunikationsarbete, eller journalistiskt skrivande och medier så som foto och film
- Kunskap om och intresse för att arbeta med hemsida, kommunikation och digitala medier
- Utbildning inom utvecklingsstudier, mänskliga rättigheter, jordbruk eller liknande – Ett starkt makt
- och rättviseperspektiv och förmåga att reflektera över sin roll
- Erfarenhet av ideellt engagemang och/eller medlemskap i Svalorna
- Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
- Erfarenhet av att resa i fattigare länder och mental beredskap och intresse för att arbeta och leva under enkla förhållanden på landsbygden
- Förmåga att arbeta både i team och på egen hand
- Hög grad av flexibilitet och anpassningsförmåga

Du får inte tidigare ha varit anställd hos Svalorna eller gjort en praktik som finansierats genom Universitets- och Högskolerådet.

Tidsplan
I praktiken ingår introduktionsdagar på Svalornas kontor i Lund liksom en förberedelsekurs ordnad av Sida i Härnösand. Tidpunkterna för de här tillfällena/kurserna är inte klara. Fältperioden är fyra och en halv månad och utresa sker i mitten av oktober med hemkomst slutet av februari/början på mars. Efter hemkomsten förväntas du genomföra utåtriktat informations- och kommunikationsarbete i Sverige.

Arbetsuppgifterna varierar mellan organisation till organisation och du kan läsa svar på de vanligaste frågorna om praktik under Bra att veta. I år kommer våra praktikanter att vara hos tre organisationer, hos Evidence i Madurai, DDS i Pastapur cirka en timme från Hyderabad och hos Keystone i Kotagiri. Läs mer om tidigare praktikanters upplevelser på indienbloggen.org.

Finansiering
Praktiken finansieras Sida genom Universitets- och Högskolerådet samt Forum Syd, och täcker kostnader för resa, visum, försäkring, vaccinering (upp till 1500 kr) och boende. Viss ersättning utgår också för levnadskostnader, så som bidrag till mat och lokala resor.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 27 april. Skicka CV och personligt brev till praktik@svalorna.org. Märk din ansökan med ”Praktik-Indien”. Urval och rekrytering sker under maj månad.

För frågor angående praktiken se i första hand Bra att veta, eller kontakta Arwid Littmarck på 046–12 10 05.

Läs mer om tidigare praktikanters upplevelser på indienbloggen.org.
Läs tidigare års praktikanters tematidningar tematidning.

En feministisk utrikespolitik efter valet

Skrivet av Arwid

PUBLICERAT.

ETIKETTER.

Inför valet 2018 så vill vi att alla partier inser vikten av att Sverige fortsätter stå upp för en feministisk utrikespolitik. Därför lanserar vi, Svalorna Indien Bangladesh, idag tillsammans med 17 andra organisationer från CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet Civilsamhällets deklaration för en feministisk utrikespolitik. Deklarationen ligger till grund för dagens seminarium där representanter från Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet debatterar hur de ser på en feministisk utrikespolitik efter valet. Förhoppningen är att alla partier ska se hur viktigt det är att Sverige fortsätter stå upp för en feministisk utrikespolitik.

Med hjälp av deklarationen vill vi säkerställa att alla partier ser vikten och mervärdet av att Sverige fortsätter att driva en feministisk utrikespolitik, som sätter kvinnor och flickors mänskliga rättigheter i centrum, oavsett vem som sitter i regering efter valet. I deklarationen lyfter vi de största utmaningarna vi ser för det globala jämställdhetsarbetet just nu, och våra rekommendationer för hur Sverige kan bidra till en positiv förändring med hjälp av en fortsatt feministisk utrikespolitik.

Rätten till mark och mat, samt klimat och jämställdhet är de avsnitt i deklarationen som Svalorna framförallt har bidragit till.

Hungern ökar globalt och kvinnor utgör 70 procent av världens hungriga. Kvinnor som är bönder äger sällan markerna de brukar, vilket innebär att de har sämre tillgång än män till krediter, rådgivning, kompensationer och olika typer av stöd. Sveriges kommande regering måste arbeta för att undanröja både juridiska, sociala och kulturella hinder för att kvinnor ska kunna ha kontroll över eller äga mark.

Samtidigt så står vi inför en av vår tids största utmaningar, klimatförändringarna, där såväl orsaker som konsekvenser påverkas av ojämställda maktförhållanden mellan kvinnor och män. Den svenska klimatpolitiken kan spela en viktig roll i att minska flickors och kvinnors utsatthet till följd av klimatförändringar, och öka flickors och kvinnors delaktighet i arbetet med att motverka klimatpåverkan.

Läs deklarationen

Se debatten live

Självständig som milletsbonde

Skrivet av Arwid

PUBLICERAT.

ETIKETTER.

UR PERSPEKTIV: Den 30 november 2016 lanserades Millet Sisters Network. Detta är Indiens första nationella nätverk för kvinnliga milletsbönder och det är bönderna själva och deras frågor som står i centrum.

Millet Sisters Network består av cirka fem-tusen kvinnliga milletsbönder runtom i Indien. Medlemmarna är småskaliga bönder som odlar millets (hirs eller sorghum på svenska), som har agroekologiska odlingar och/eller som är kända för sina kunskaper kring millets. Nätverket startades av Svalornas samarbetspartners Deccan Development Society (DDS) och Millet Network of India (MINI). Dessa har sedan många år arbetat med att stärka och stötta kvinnliga daliter inom försörjningsfrågor, bland annat i samarbete med lokala sanghams – kvinnogrupper på bynivå.

I Indien sysselsätter jordbrukssektorn cirka 51 procent av befolkningen. Den gröna revolutionen på 60- och 70-talet innebar stora insatser för effektivisering och bönderna upp-manades ställa om till att odla så kallade ”cash crops”, såsom ris eller vete, vilket skulle ge en högre avkastning. Detta hade dock förödande – och bestående – konsekvenser för många av landets stora andel småskaliga bönder och för miljön. MINI anser att den huvudsakliga anledningen till det kritiska läget är det systematiska försummandet av samhällen på landsbygden och människors rättigheter. Det har ofta varit staten och kommersiella krafter som drivit utvecklingen, medan böndernas egen kunskap och kultur åsidosatts. Därför fokuserar DDS och MINI på böndernas egen kontroll över mat, fröer, marknader och naturresurser.

Syftet med Millet Sisters Network är att stärka traditionell ekologisk kunskap som medlemmarna besitter inom agrikultur, med särskilt fokus på millets. Millets ses som en slags ”mirakelgröda” som är mer näringsrik, kräver mindre resurser och kan klara av klimatförändringar bättre än andra grödor. Traditionellt har millets ofta odlats av minoritetsgrupperna daliter och adivasis vilket har bidragit till att den marginaliserats. Millets har även kallats ”women’s crops” eftersom det är grödor som framförallt har använts som mat till familjen och därmed varit kvinnornas ansvar. Även detta har bidragit till marginaliseringen. Dock håller situationen på att förändras då omvärlden fått upp ögonen för millets och efterfrågan stiger.

Genom nätverket kan medlemmarna påverka sin situation. Det sker via utbyte av kunskap och metoder, kontroll över sin mat och genom styrkan i en gemensam röst för millets. Nu följer att se hur nätverket kommer att utvecklas och hur de tacklar framtidens utmaningar.

Text & foto: Elin Gidlöf

Detta är en artikel ut Svalornas tematidning Perspektiv