Internationella året för hirs

FN har utropat 2023 till det Internationella året för hirs. Syftet är att uppmärksamma och främja odlingen av hirs, dess näringsmässiga fördelar och förmåga att hantera klimatförändringar och extrem väder. Flera av Svalornas partners i Indien jobbar framgångsrikt för att lyfta fram och öka medvetenheten kring fördelarna med att odla hirs. På den här sidan presenteras en del av detta arbete.

Hirs i Indien

I Indien har hirs odlats och ätits i flera årtusenden och varit en viktig basföda tillsammans med vete och ris. Särskilt för ekonomiskt marginaliserade samhällen i områden som är utsatta för torka har hirs varit en viktig källa till försörjning och näring. Trots de olika fördelarna, både när det gäller klimatresistens och näringsvärde, har hirs försvunnit som en basgröda. När Gröna revolutionen kom till Indien på 60-talet gav regeringen incitament till bönder som valde att övergå till att odla hybridfrön med hög avkastning, konstgödsel och bekämpningsmedel. Fokus blev då på vete och ris.

När regeringen började distribuera ris och vete till subventionerade priser inom ramen för det offentliga distributionssystemet förändrades också matvanorna. Den enkla tillgången till billigt ris och vete förvärrades av det faktum att det var mödosamt att bereda hirs. Med billigt ris och vete bytte de flesta bort hirs.

Hirs finns i en mängd olika sorter. På bilden syns, från vänster: pearl millet, sorghum, little millet och finger millets. Foto: Elin Gidlöf, Matilda Evensen, Louis Eberstål.

För förändring

Svalornas partnerorganisationer i Indien har under lång tid arbetat med att få tillbaka hirs på agendan för jordbruket. Vår partner Deccan Development Society (DDS) har startat initiativet MINI-nätverket (Millet network India), som idag utvecklats till en allians av 14 partnerorganisationer som tillsammans arbetar med att sprida kunskap kring fördelarna med att odla traditionella grödor och i centrum står hirs. MINI har varit mycket framgångsrika när det gäller att åter sätta hirs på agendan för jordbruket nationellt och internationellt, och under det senaste decenniet har flera delstater, däribland Tamil Nadu, lanserat så kallade Millet missions.

Vår partnerorganisation Women´s Collective, som också är en del av MINI-nätverket, har genomfört olika kampanjer för att uppmuntra bönder till att odla hirs. De har organiserat kvinnliga bönder i olika lokala grupper och hjälpt dem med att arrendera mark. Idag arbetar organisationen med över 30 000 kvinnliga bönder, spridda över 20 distrikt i delstaten Tamil Nadu, som antingen äger mark eller arrenderar den enskilt eller i grupp. Ofta odlas fyra till fem olika hirssorter tillsammans med en mängd olika baljväxter, kryddor och grönsaker. Det betyder att om en gröda misslyckas kan de förlita sig på andra.

Klimatförändringarna kommer att öka i takt med att temperaturen stiger och nederbörden blir mer oregelbunden. Under de senaste decennierna har Indiens halvtorra områden ökat med 10 procent. Under kommande decennier förväntas det blir mer frekvent och intensiv torka och översvämningar, vilket får allvarliga konsekvenser för livsmedelssäkerheten.

Food and health – Keystone Foundation

Film av Ellen Teir och Mehrnaz Taklif

Traditionella grödor såsom hirs är både klimatsmarta och näringsrika, och har skördats i generationer av urfolk i södra Indien. Idag har många traditionella sädesslag nedprioriterats till förmån för lukrativa och näringsfattiga odlingar, vilket lett till försämrad hälsa inom dessa samhällen. Keystone Foundation arbetar tillsammans med urfolkssamhällen för att återuppliva de traditionella grödorna och odlingsmetoderna, bland annat genom fröbanker och ansökningar om skogsrättigheter. 

Så här arbetar Svalorna med hållbar odling

Booklet: Stories from the Millet Sisters

Under hösten och vintern 2022 praktiserade Evelina Tarvainen och Josephine Mehta hos Svalornas partner Deccan Development Scociety (DDS). Där kom de i kontakt med the Millet Sisters, ett nätverk för kvinnliga jordbrukare, som odlar hirs och jobbar för kvinnors egenmakt. Deras möten har blivit till en serie intervjuer samlade i boken ”Stories from the Millet Sisters”.

Samplantering leder till goda skördar

I Indien leder klimatförändringarna till att monsunerna förändras i karaktär och blir mer oregelbundna, något som drabbar landets bönder hårt. Kvinnliga bönder inom Svalornas partnerorganisation DDS har trots detta säkerställt goda skördar de senaste åren, detta tack vare DDS arbete för samplantering i fälten och ett hållbart jordbruk som förser dem med näringsrik mat.

Matsäkerhet i en tid av osäkerhet

Indien är ett av världens största matproducerande länder, men trots detta är matsäkerheten i landet hotad. Coronapandemin förvärrade situationen. De kvinnliga bönderna inom Svalornas partnerorganisation DDS var däremot självförsörjande under pandemin, detta tack vare deras fokus på hållbara jordbruksmetoder och decentraliserade livsmedelssystem.

Anjamma visar upp byns fröer från den lokala fröbanken.

Anjammas fröbank är en försäkring för framtiden

I delstaten Telangana i Indien finns kvinnor från över 50 byar som alla är stolta fröbevarare. Kvinnor som inspirerar fler bönder och samhällen att bibehålla eller återuppbygga traditionella fröbanker och återta kunskap som annars riskerar att glömmas bort. Deras arbete är en försäkring för tillgången på mat och spelar en stor roll för den biologiska mångfalden.

Amudhavallis hirs-snacks vände katastrof till succé

Coronapandemin kom att lamslå ett flertal områden runt om i den indiska delstaten Tamil Nadu. En som drabbades hårt av pandemins konsekvenser är den 32-åriga affärskvinnan Amudhavalli. Efter ett år av ihärdigt kämpande tvingades hon att lägga ner sin mataffär och leta efter alternativa jobb för att försäkra sig om att hon och sin man skulle ha mat på bordet.

Inspireras av hirsrecept

Recept på hur hirs kan användas i matlagningen, både till snacks och mat.
Låt dig inspireras och delta gärna i FN:s kockutmaning för att få fler att använda hirs i matlagning.

United Nations International Year of Millets

The United Nations General Assembly at its 75th session in March 2021 declared 2023 the International Year of Millets (IYM 2023). FAO is the lead agency for celebrating the Year in collaboration with other relevant stakeholders. Millets can grow on arid lands with minimal inputs and are resilient to changes in climate. They are therefore an ideal solution for countries to increase self-sufficiency and reduce reliance on imported cereal grains.

#IYM2023 will be an opportunity to raise awareness of, and direct policy attention to the nutritional and health benefits of millets and their suitability for cultivation under adverse and changing climatic conditions. The Year will also promote the sustainable production of millets, while highlighting their potential to provide new sustainable market opportunities for producers and consumers.